Oferta specjalna

Zamki Bawarii

ZAMKI BAWARII

 (6 dni )

Monachium – Schwangau-  Fussen - Prien - Linderhof  -Regensburg

!!! bez nocnych przejazdów !!!

Wyżywienie HB

RAMOWY PROGRAM IMPREZY

DZIEŃ 1  Polska - Czechy

Zbiórka o godz. 6.45 w miejscu wyznaczonym przez organizatora. 7.00 odjazd autokaru w kierunku granicy. Przed granicą możliwość spożycia ciepłego posiłku na koszt własny. Przyjazd do hotelu przy granicy czesko-niemieckiej /nocleg tranzytowy/. Zakwaterowanie. Obiadokolacja. Nocleg.

DZIEŃ 2   Monachium

Śniadanie. Przejazd do Monachium.  Zwiedzanie pałacu Nymphenburg – letniej rezydencji Wittelsbachów. Spacer po Starym Mieście, w trakcie którego zobaczymy m.in. Rezydencję Wittelsbachów, Alter Hof, Marienplatz z Nowym Ratuszem, katedrę Najświętszej Marii Panny, pozostałości murów miejskich. Przejazd do hotelu. Obiadokolacja. Nocleg.

DZIEŃ 3  Schwangau - Fussen

Śniadanie. Przejazd do Schwangau. Zwiedzanie najbardziej znanego zamku Ludwika Bawarskiego Neuschwanstein oraz zamku Hohenschwangau, w którym Ludwik spędził swoje dzieciństwo. Krótki spacer po okolicy. Przejazd do Fussen spacer po urokliwym miasteczku, nad którym góruje średniowieczny zamek. Powrót do hotelu. Obiadokolacja. Nocleg.

DZIEŃ 4   Prien– Linderhof

Śniadanie. Wyjazd do Prien. Rejs statkiem po jeziorze Chiemsee na wyspę Herreninsel. Zwiedzanie Nowego Pałacu – nieukończonego, wzorowanego na Wersalu, zamku Ludwika Bawarskiego. Przejazd do Linderhof. Zwiedzanie zamku Linderhof – najmniejszego z zamków Ludwika Bawarskiego oraz  spacer po parku, w którym znajduje się m.in. Grota Venus, fontanna Neptuna, tarasowe ogrody. Powrót do hotelu. Obiadokolacja. Nocleg.

DZIEŃ 5  Regensburg – Czechy

Śniadanie. Wykwaterowanie. Wyjazd do Regensburga, miasta wpisanego na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO. Spacer po historycznym centrum miasta – największym, zachowanym na terenie Niemiec średniowiecznym Starym Mieście, w trakcie którego zobaczymy m.in. gotycką katedrę, Alte Kapell, ratusz, domy mieszczańskie, Kamienny Most. Przejazd do hotelu w Czechach /nocleg tranzytowy/. Zakwaterowanie. Obiadokolacja. Nocleg.

DZIEŃ 6   Czechy - Polska

Śniadanie. Wykwaterowanie. Wyjazd do Polski. Na terenie Polski możliwość spożycia ciepłego posiłku na koszt własny. Przyjazd na miejsce zbiórki w godzinach wieczornych.

TERMIN do uzgodnienia

CENA  od 1400 zł  grupa 45 osób

Cena zawiera:
- transport autokarem (klimatyzacja, barek, video, WC, uchylne siedzenia),

- opłaty drogowe i parkingowe,
- zakwaterowanie: 5 noclegów w hotelach **/***, pokoje 2, 3- osobowe z łazienkami, - -wyżywienie: 5 śniadań, 5 obiadokolacji,
- opiekę licencjonowanego pilota,

- ubezpieczenie AXA (NNW – 2 000 €, KL – 10 000€, bagaż – 200€),

-obligatoryjna opłata na Turystyczny Fundusz Gwarancyjny,
- podatek VAT

Cena nie zawiera:
- opłaty za bilety wstępu, przewodników lokalnych ok. 100 euro,
- dobrowolne ubezpieczenie od kosztów rezygnacji w wysokości 2,8% ceny imprezy,

- ubezpieczenia od chorób przewlekłych 3 euro dziennie,

- napoje płatne dodatkowo.


Uwagi:
- kolejność zwiedzania może ulec zmianie,
- dopłata do pokoju 1 osobowego - 450 zł,

- zajmowanie miejsc w autokarze wg kolejność dokonania pełnej wpłaty

 

 

              

LokalizacjaNapisz do nas

 

Formularz kontaktowy


Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celu udzielenia odpowiedzi na zadane w formularzu kontaktowym pytanie.
Oświadczam, ze zapoznałem/zapoznałam się z polityką prywatności.

Formularz rezerwacji


Informacje ogólne:
Termin:
Impreza:
Transport:
Miejsce wsiadania:
Zakwaterowanie:
Wyżywienie:
Ubezpieczenie:
Ilość osób:
Uwagi:
Pierwszy uczestnik imprezy - osoba rejestyjąca:
Imię:
Nazwisko:
Adres:
Telefon:
Data urodzenia:
Adres eMail:
DOPŁATA (dowolnie):
- brak
- od kosztów rezygnacji 2,80% ceny imprezy
- od kosztów rezygnacji + choroby przewlekłe z wyłączeniem amatorskich i zawodowych sportów letnich i zimowych 8,40% ceny imprezy
Ubezpieczenie dodatkowe: (dowolnie):
- brak
- Europa: 3 euro (kurs 4.4503)/dziennie - choroby przewlekłe z wyłączeniem amatorskich i zawodowych sportów letnich i zimowych
- Świat: 6 euro (kurs 4.4503)/dziennie - choroby przewlekłe z wyłączeniem amatorskich i zawodowych sportów letnich i zimowych
Podsumowanie kosztów:
Cena za osobę:
zł.
Dopłaty:
zł.
Kwota do zapłaty:
zł.
OŚWIADCZENIE:
Na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o usługach turystycznych ( Dz.U. z 2016 r. poz. 187 i 1334 , dalej ,,Ustawa”), znowelizowanych ustawą z dnia 22 lipca 2016 r. o zmianie ustawy o usługach turystycznych oraz ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych ( Dz. U. z 2016 r. poz. 1334), jest zgłoszony do Turystycznego Funduszu Gwarancyjnego i zgodnie z art. 10f ust.1 pkt 1 Ustawy składka na rzecz TFG jest należna z dniem zawarcia umowy o świadczenie usług turystycznych polegających na organizowaniu imprez turystycznych lub umowy w zakresie pośrednictwa na zlecenie klientów w zawieraniu umów o świadczenie usług turystycznych. Składka na TFG jest wliczona w cenę imprezy

OŚWIADCZENIE: Oświadczam, w imieniu własnym oraz uczestników imprezy turystycznej, na rzecz których dokonuje płatności, ze przed zawarciem umowy zapoznałam/Em się z programem imprezy, warunkami Uczestnictwa oraz otrzymałam/em OWU Podróży Kontynenty zatwierdzone uchwałą Zarządu AXA Nr 1/17/12/2015 z dnia 17.12.2015 r wraz z pozostałymi warunkami umowy ubezpieczenia, jakie obowiązywać będą po zawarciu przez Biuro Podróży umowy ubezpieczenia na moja rzecz i na rzecz tych uczestników oraz oświadczam w imieniu własnym i tych uczestników, ze akceptuję te warunki ubezpieczenia. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych oraz danych tych osób podanych we Wniosku o ubezpieczenie przez AXA TUiA S.A zgodnie z przepisami Ustawy o ochronie danych osobowych, w celu zawarcia i wykonania umowy ubezpieczenia na mój rachunek i rachunek ww. osób. Dane te podaje dobrowolnie i przysługuje mi prawo wglądu i modyfikacji danych.
Zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady UE z dnia 27 kwietnia 2016 roku, zwanego w dalszej części Rozporządzeniem, w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE oraz krajowymi aktami prawnymi w tym zakresie. Administratorem podanych danych osobowych jest Api Travel sp.zo.o z siedzibą w Warszawie 02-383 Grójecka 128 lok.13.
Podane dane są zbierane w celu realizacji w/w imprezy turystycznej.
Dane osobowe będą udostępniane odbiorcom danych tylko i wyłącznie w celu i dla potrzeb realizacji imprezy. Każdej osobie przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich poprawienia. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak ich brak uniemożliwia wykonanie umowy polegającej na oferowaniu, organizowaniu i świadczeniu usług turystycznych oraz usług związanych z organizacją wyjazdów. Wykonanie umowy nie jest uzależnione od wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych w celu marketingowym. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania i sprostowania oraz – w zakresie wynikającym z przepisów - do usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przeniesienia, wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania. Przysługuje Pani/Panu również prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego dla przetwarzania danych. Każda zgoda może być wycofana w dowolnym momencie z zastrzeżeniem konieczności przetwarzania niezbędnych danych do końca okresu rozliczeniowego, nie wpływa to na wcześniejszą zgodność z prawem przetwarzania danych.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w zakresie oraz celu zgodnym z niniejszą Umową
Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji handlowych od Api Travel sp.zo.o za pomocą środków komunikacji elektronicznej, w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002r., Nr. 144 poz.1204 ze zmianami)
Wyrażam zgodę na kontakt telefoniczny, na podany przeze mnie numer telefonu, dla celów dla celów marketingu bezpośredniego, w rozumieniu Ustawy z dnia 18 lipca 2004 r.. Prawo telekomunikacyjne (Dz. U.z 2004 r., Nr. 171, poz. 1800 ze zm.)