Oferta specjalna

Węgry

WĘGRY   6 dni

Bratysłąwa-Budapeszt-Esztergom-Szentendre- Gödöllő -Eger- Tokaj-Jaskinie Aggtelek

!!!bez nocnych przejazdów!!!

Wyżywienie HB

RAMOWY PROGRAM IMPREZY

DZIEŃ 1 Polska – Bratysława

Zbiórka o godzinie i w miejscu ustalonym przez organizatora. Odjazd autokaru na Słowację. Po drodze możliwość zjedzenia ciepłego posiłku na koszt własny. Spacer po Bratysławie m. in. wzgórze zamkowe, katedra św. Marcina,   Rynek Staromiejski z fontanną Rolanda, ratusz, pałac arcybiskupów. Przyjazd do hotelu w okolicach Bratysławy. Zakwaterowanie. Obiadokolacja. Nocleg.

DZIEŃ 2 Budapeszt

Śniadanie. Wykwaterowanie z hotelu. Zwiedzanie Budapesztu z przewodnikiem miejskim. W trakcie zwiedzania zobaczymy m.in. Plac Bohaterów, zamek Vajdahunyad, park miejski, Vaci utca, bazylikę św. Stefana, Parlament, wzgórze zamkowe. Rejs statkiem po Dunaju.  Obiadokolacja. Przejazd do hotelu. Zakwaterowanie. Nocleg.

DZIEŃ 3 Zakole Dunaju

Śniadanie. Całodzienny wyjazd na Zakole Dunaju, w trakcie którego zobaczymy atrakcje w trzech miastach połażonych nad Dunajem. Esztergom to miasto znane ze wspaniałej bazyliki z renesansową kaplicą Tamása Bakócza. Z ruin zamku w Visegradzie roztacza się wspaniały widok na zakole Dunaju. Szentendre to urokliwe miasteczko z barokowym rynkiem, wąskimi i krętymi uliczkami i pięknymi kościółkami. Powrót do hotelu. Obiadokolacja. Nocleg.

DZIEŃ 4 Gödöllő-Eger

Śniadanie. Przejazd do Gödöllő. Zwiedzanie ulubionego pałacu cesarzowej Sisi. Przejazd do Egeru. Zwiedzanie miasta z przewodnikiem miejskim.  W trakcie spaceru zobaczymy zamek, minaret, kościół Minorytów, plac Dobó, liceum i bazylikę. Przejazd do hotelu w okolicach Tokaju. Zakwaterowanie. Obiadokolacja. Nocleg.

DZIEŃ 5 Tokaj

Śniadanie. Przejazd do Tokaju- kilkugodzinny pobyt w basenach termalnych w dzielnicy Sóstó Fürdő, degustacja win tokajskich w jednej z piwnic na Guzikowej Górze(  Gómbos-hegyi). Przejazd do hotelu w okolicach  Miskolca. Obiadokolacja. Nocleg.

DZIEŃ 6 Jaskinie Aggtelek/Baradla- Polska

Śniadanie. Przejazd do Jaskini Baradla. Zwiedzanie największej i jednej z najpiękniejszych jaskiń na Węgrzech. Przejazd do Polski przez Słowację. Przyjazd na miejsce zbiórki w późnych godzinach wieczornych.

TERMIN i CENA do uzgodnienia w zależności od terminu

 i liczby osób

Cena zawiera:
- transport autokarem (klimatyzacja, barek, video, WC, uchylne siedzenia)

- opłaty drogowe i parkingowe
- zakwaterowanie: 5  noclegów w hotelach **/***,  pokoje 2, 3- osobowe z łazienkami
- wyżywienie: 5 śniadań,  5 obiadokolacji,

- opiekę licencjonowanego pilota

- ubezpieczenie AXA (NNW – 2 000 €, KL – 10 000€, bagaż – 200€)

- opłata na Turystyczny Fundusz Gwarancyjny
- podatek VAT

Cena nie zawiera:

- biletów wstępu i przewodników lokalnych w wysokości ok. 60 euro

- dobrowolne ubezpieczenie od kosztów rezygnacji w wysokości 2,8% ceny imprezy

- ubezpieczenia od chorób przewlekłych 3 euro dziennie

- napoje płatne dodatkowo.


Uwagi:
- kolejność zwiedzania może ulec zmianie.
- dopłata do pokoju 1 osobowego na zapytanie 

LokalizacjaNapisz do nas

 

Formularz kontaktowy


Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celu udzielenia odpowiedzi na zadane w formularzu kontaktowym pytanie.
Oświadczam, ze zapoznałem/zapoznałam się z polityką prywatności.

Formularz rezerwacji


Informacje ogólne:
Termin:
Impreza:
Transport:
Miejsce wsiadania:
Zakwaterowanie:
Wyżywienie:
Ubezpieczenie:
Ilość osób:
Uwagi:
Pierwszy uczestnik imprezy - osoba rejestyjąca:
Imię:
Nazwisko:
Adres:
Telefon:
Data urodzenia:
Adres eMail:
DOPŁATA (dowolnie):
- brak
- od kosztów rezygnacji 2,80% ceny imprezy
- od kosztów rezygnacji + choroby przewlekłe z wyłączeniem amatorskich i zawodowych sportów letnich i zimowych 8,40% ceny imprezy
Ubezpieczenie dodatkowe: (dowolnie):
- brak
- Europa: 3 euro (kurs 4.4503)/dziennie - choroby przewlekłe z wyłączeniem amatorskich i zawodowych sportów letnich i zimowych
- Świat: 6 euro (kurs 4.4503)/dziennie - choroby przewlekłe z wyłączeniem amatorskich i zawodowych sportów letnich i zimowych
Podsumowanie kosztów:
Cena za osobę:
zł.
Dopłaty:
zł.
Kwota do zapłaty:
zł.
OŚWIADCZENIE:
Na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o usługach turystycznych ( Dz.U. z 2016 r. poz. 187 i 1334 , dalej ,,Ustawa”), znowelizowanych ustawą z dnia 22 lipca 2016 r. o zmianie ustawy o usługach turystycznych oraz ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych ( Dz. U. z 2016 r. poz. 1334), jest zgłoszony do Turystycznego Funduszu Gwarancyjnego i zgodnie z art. 10f ust.1 pkt 1 Ustawy składka na rzecz TFG jest należna z dniem zawarcia umowy o świadczenie usług turystycznych polegających na organizowaniu imprez turystycznych lub umowy w zakresie pośrednictwa na zlecenie klientów w zawieraniu umów o świadczenie usług turystycznych. Składka na TFG jest wliczona w cenę imprezy

OŚWIADCZENIE: Oświadczam, w imieniu własnym oraz uczestników imprezy turystycznej, na rzecz których dokonuje płatności, ze przed zawarciem umowy zapoznałam/Em się z programem imprezy, warunkami Uczestnictwa oraz otrzymałam/em OWU Podróży Kontynenty zatwierdzone uchwałą Zarządu AXA Nr 1/17/12/2015 z dnia 17.12.2015 r wraz z pozostałymi warunkami umowy ubezpieczenia, jakie obowiązywać będą po zawarciu przez Biuro Podróży umowy ubezpieczenia na moja rzecz i na rzecz tych uczestników oraz oświadczam w imieniu własnym i tych uczestników, ze akceptuję te warunki ubezpieczenia. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych oraz danych tych osób podanych we Wniosku o ubezpieczenie przez AXA TUiA S.A zgodnie z przepisami Ustawy o ochronie danych osobowych, w celu zawarcia i wykonania umowy ubezpieczenia na mój rachunek i rachunek ww. osób. Dane te podaje dobrowolnie i przysługuje mi prawo wglądu i modyfikacji danych.
Zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady UE z dnia 27 kwietnia 2016 roku, zwanego w dalszej części Rozporządzeniem, w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE oraz krajowymi aktami prawnymi w tym zakresie. Administratorem podanych danych osobowych jest Api Travel sp.zo.o z siedzibą w Warszawie 02-383 Grójecka 128 lok.13.
Podane dane są zbierane w celu realizacji w/w imprezy turystycznej.
Dane osobowe będą udostępniane odbiorcom danych tylko i wyłącznie w celu i dla potrzeb realizacji imprezy. Każdej osobie przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich poprawienia. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak ich brak uniemożliwia wykonanie umowy polegającej na oferowaniu, organizowaniu i świadczeniu usług turystycznych oraz usług związanych z organizacją wyjazdów. Wykonanie umowy nie jest uzależnione od wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych w celu marketingowym. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania i sprostowania oraz – w zakresie wynikającym z przepisów - do usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przeniesienia, wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania. Przysługuje Pani/Panu również prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego dla przetwarzania danych. Każda zgoda może być wycofana w dowolnym momencie z zastrzeżeniem konieczności przetwarzania niezbędnych danych do końca okresu rozliczeniowego, nie wpływa to na wcześniejszą zgodność z prawem przetwarzania danych.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w zakresie oraz celu zgodnym z niniejszą Umową
Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji handlowych od Api Travel sp.zo.o za pomocą środków komunikacji elektronicznej, w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002r., Nr. 144 poz.1204 ze zmianami)
Wyrażam zgodę na kontakt telefoniczny, na podany przeze mnie numer telefonu, dla celów dla celów marketingu bezpośredniego, w rozumieniu Ustawy z dnia 18 lipca 2004 r.. Prawo telekomunikacyjne (Dz. U.z 2004 r., Nr. 171, poz. 1800 ze zm.)