Oferta specjalna

Lwów i kresy

LWÓW I KRESY

( 7 dni )

Żółkiew-  Lwów-  Olesko-  Poczajów-  Krzemieniec-  Zbaraż-  Trembowla-  Skałka Podolska-  Zaleszczyki-  Chocim-  Okopy Św. Trójcy- Buczacz- Jazłowiec

!!! bez nocnych przejazdów !!!

Wyżywienie HB

RAMOWY PROGRAM IMPREZY

DZIEŃ  1     WARSZAWA - ŻÓKIEW
Zbiórka o godz.07.00 na parkingu przed PKiN od strony wejścia do Metro Centrum. Przejazd przez Lublin, Zamość w kierunku granicy w Hrebennem. Przed granicą możliwość spożycia posiłku w zajeździe na koszt własny. Przyjazd do Żółkwi zwiedzanie kościoła Św. Wawrzyńca, kościoła Ojców Bazylianów, cerkwi Prawosławnej oraz Zamku. Przejazd do hotelu, obiadokolacja, nocleg.

DZIEŃ  2     LWÓW
Po śniadaniu zwiedzanie Lwowa m.in. Cmentarz Łyczakowski i Cmentarz Orląt Lwowskich, Kaplica Boimów, Katedra Rzymskokatolicka, Katedra Ormiańska, kościół Dominikanów, Stare Miasto, Apteka - Muzeum, Opera, Prospekt Swobody, pomnik Adama Mickiewicza. Wieczorem powrót do hotelu, obiadokolacja, nocleg. W tym dniu możliwość zorganizowania kolacji przy zespole regionalnym lub wyjścia na spektakl do Opery / dodatkowo płatne /

DZIEŃ  3     OLESKO - POCZAJÓW -  KRZEMIENIEC
Po śniadaniu przejazd do Oleska - miejsca urodzin Jana III Sobieskiego, zwiedzanie zamku. Następnie przejazd do Poczajowa - prawosławnej Częstochowy, zwiedzanie cerkwi z cudownym obrazem Matki Boskiej Poczajowskiej. Przejazd do Krzemieńca, zwiedzanie dworku Juliusza Słowackiego, ruin zamku królowej Bony. Zakwaterowanie w hotelu, obiadokolacja, nocleg.

DZIEŃ  4    ZBARAŻ-  TREMBOWLA-  SKAŁKA PODALSKA
Po śniadaniu wyjazd do Zbaraża, zwiedzanie zamku, następnie przejazd do Trembowli, zwiedzanie kościoła Św. Piotra i Pawła oraz obronnego klasztoru Karmelitów. Przejazd do Skały Podolskiej, zwiedzanie ruin dawnej twierdzy, przejazd do Kamieńca Podolskiego, zwiedzanie twierdzy, trzech rynków i rzymskokatolickiej katedry. Obiadokolacja i nocleg w hotelu w Kamieńcu.

DZIEŃ  5    ZALESZCZYKI -  CHOCIM - OKOPY SWIĘTEJ TRÓJCY
Po śniadaniu wyjazd do Zaleszczyk (przedwojenny most graniczny), następnie zwiedzanie twierdzy w Chocimiu i Okopów Św. Trójcy (dawna twierdza obronna, dziś wspaniały widok na Dniestr i Zbrucz), powrót do hotelu, obiadokolacja, nocleg.

DZIEŃ  6    BUCZACZ - JAZŁOWIEC
Po śniadaniu wyjazd do Buczacza, zwiedzanie miasta min. kościoła katolickiego i ruin zamku, następnie krótki pobyt w Jazłowcu u Sióstr Niepokalanek. Przejazd do Tarnopola, spacer po mieście. Obiadokolacja i nocleg w hotelu.

DZIEŃ 7    WARSZAWA
Śniadanie. Przejazd w stronę granicy w Hrebennem. Powrót do Warszawy w godzinach wieczornych.

Termin Cena za osobę
27.06-03.07.2020    1549 zł
15.06-21.06.2020    1549 zł

Cena zawiera:

- Transport: autokar  (klimatyzacja, video, WC, barek kawowy, uchylne siedzenia)
- Zakwaterowanie 6 noclegów w hotelach **/ *** - pokoje 2 i 3- osobowe z łazienkami lub pokoje studio (2 pokoje + łazienka)       
- Wyżywienie: 6 śniadań w hotelach, 6 obiadokolacji /dwa dania gorące, deser, napój
- Opiekę licencjonowanego pilota,
- Ubezpieczenie: AXA KL 10000 euro, NNW 2000 euro, bagaż 200 euro, oraz obowiązkowe ubezpieczenie ukraińskie.
- Podatek VAT
- TFG

Cena nie zawiera:

- dobrowolne ubezpieczenie od kosztów rezygnacji z udziału w imprezie + 2,8% ceny
- ubezpieczenia od chorób przewlekłych 3 euro dziennie

UWAGI:

- Dopłata do pokoju 1 osobowego  - 270 zł
- Osoby podróżujące samotnie mogą być w miarę możliwości zakwaterowane w pokoju 2,3 os.
- Kolejność zwiedzania może ulec zmianie.

LokalizacjaNapisz do nas

 

Formularz kontaktowy


Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celu udzielenia odpowiedzi na zadane w formularzu kontaktowym pytanie.
Oświadczam, ze zapoznałem/zapoznałam się z polityką prywatności.

Formularz rezerwacji


Informacje ogólne:
Termin:
Impreza:
Transport:
Miejsce wsiadania:
Zakwaterowanie:
Wyżywienie:
Ubezpieczenie:
Ilość osób:
Uwagi:
Pierwszy uczestnik imprezy - osoba rejestyjąca:
Imię:
Nazwisko:
Adres:
Telefon:
Data urodzenia:
Adres eMail:
DOPŁATA (dowolnie):
- brak
- od kosztów rezygnacji 2,80% ceny imprezy
- od kosztów rezygnacji + choroby przewlekłe z wyłączeniem amatorskich i zawodowych sportów letnich i zimowych 8,40% ceny imprezy
Ubezpieczenie dodatkowe: (dowolnie):
- brak
- Europa: 3 euro (kurs 4.4503)/dziennie - choroby przewlekłe z wyłączeniem amatorskich i zawodowych sportów letnich i zimowych
- Świat: 6 euro (kurs 4.4503)/dziennie - choroby przewlekłe z wyłączeniem amatorskich i zawodowych sportów letnich i zimowych
Podsumowanie kosztów:
Cena za osobę:
zł.
Dopłaty:
zł.
Kwota do zapłaty:
zł.
OŚWIADCZENIE:
Na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o usługach turystycznych ( Dz.U. z 2016 r. poz. 187 i 1334 , dalej ,,Ustawa”), znowelizowanych ustawą z dnia 22 lipca 2016 r. o zmianie ustawy o usługach turystycznych oraz ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych ( Dz. U. z 2016 r. poz. 1334), jest zgłoszony do Turystycznego Funduszu Gwarancyjnego i zgodnie z art. 10f ust.1 pkt 1 Ustawy składka na rzecz TFG jest należna z dniem zawarcia umowy o świadczenie usług turystycznych polegających na organizowaniu imprez turystycznych lub umowy w zakresie pośrednictwa na zlecenie klientów w zawieraniu umów o świadczenie usług turystycznych. Składka na TFG jest wliczona w cenę imprezy

OŚWIADCZENIE: Oświadczam, w imieniu własnym oraz uczestników imprezy turystycznej, na rzecz których dokonuje płatności, ze przed zawarciem umowy zapoznałam/Em się z programem imprezy, warunkami Uczestnictwa oraz otrzymałam/em OWU Podróży Kontynenty zatwierdzone uchwałą Zarządu AXA Nr 1/17/12/2015 z dnia 17.12.2015 r wraz z pozostałymi warunkami umowy ubezpieczenia, jakie obowiązywać będą po zawarciu przez Biuro Podróży umowy ubezpieczenia na moja rzecz i na rzecz tych uczestników oraz oświadczam w imieniu własnym i tych uczestników, ze akceptuję te warunki ubezpieczenia. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych oraz danych tych osób podanych we Wniosku o ubezpieczenie przez AXA TUiA S.A zgodnie z przepisami Ustawy o ochronie danych osobowych, w celu zawarcia i wykonania umowy ubezpieczenia na mój rachunek i rachunek ww. osób. Dane te podaje dobrowolnie i przysługuje mi prawo wglądu i modyfikacji danych.
Zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady UE z dnia 27 kwietnia 2016 roku, zwanego w dalszej części Rozporządzeniem, w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE oraz krajowymi aktami prawnymi w tym zakresie. Administratorem podanych danych osobowych jest Api Travel sp.zo.o z siedzibą w Warszawie 02-383 Grójecka 128 lok.13.
Podane dane są zbierane w celu realizacji w/w imprezy turystycznej.
Dane osobowe będą udostępniane odbiorcom danych tylko i wyłącznie w celu i dla potrzeb realizacji imprezy. Każdej osobie przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich poprawienia. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak ich brak uniemożliwia wykonanie umowy polegającej na oferowaniu, organizowaniu i świadczeniu usług turystycznych oraz usług związanych z organizacją wyjazdów. Wykonanie umowy nie jest uzależnione od wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych w celu marketingowym. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania i sprostowania oraz – w zakresie wynikającym z przepisów - do usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przeniesienia, wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania. Przysługuje Pani/Panu również prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego dla przetwarzania danych. Każda zgoda może być wycofana w dowolnym momencie z zastrzeżeniem konieczności przetwarzania niezbędnych danych do końca okresu rozliczeniowego, nie wpływa to na wcześniejszą zgodność z prawem przetwarzania danych.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w zakresie oraz celu zgodnym z niniejszą Umową
Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji handlowych od Api Travel sp.zo.o za pomocą środków komunikacji elektronicznej, w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002r., Nr. 144 poz.1204 ze zmianami)
Wyrażam zgodę na kontakt telefoniczny, na podany przeze mnie numer telefonu, dla celów dla celów marketingu bezpośredniego, w rozumieniu Ustawy z dnia 18 lipca 2004 r.. Prawo telekomunikacyjne (Dz. U.z 2004 r., Nr. 171, poz. 1800 ze zm.)