Oferta specjalna

Saksonia 4 dni

SAKSONIA (4 dni)
Bad Muskau- Budziszyn- Drezno- Moritzburg- Miśnia- Konigstein- Rydzyna

RAMOWY PROGRAM IMPREZY
DZIEŃ 1 WARSZAWA- BAD MUSKAU- BUDZISZYN
Zbiórka o godz.0 5.00 w miejscu ustalonym przez organizatora. Odjazd autokaru do Bad Muskau. Spacer po niemieckiej część Parku Mużakowskiego, wpisanego na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO. W miarę możliwości czasowych Budziszyn –spacer po „mieście 2 kultur, 17 wież i 1000-letniej tradycji”, gdzie podziwiać będziemy pozostałości murów miejskich z bramami i wieżami, katedrę św. Piotra, ratusz i zamek Ortenburg. Przyjazd do hotelu na terenie Czech przy granicy z Niemcami. Zakwaterowanie. Obiadokolacja. Nocleg.

DZIEŃ 2 DREZNO- MORITZBURG
Śniadanie typu bufet. Przejazd do Moritzburga. Zwiedzanie najpiękniejszego pałacyku w Saksonii otoczonego wodą, który swoją nazwę zawdzięcza księciu Maurycemu z dynastii Wettynów. Przejazd do Drezna. Panoramiczny objazd miasta. Spacer po historycznym centrum Drezna – zwiedzanie m.in. zamek drezdeński / rezydencja Wettynów/, kościoły Hofkirche i Frauenkirche, malowidło ścienne „Orszak książęcy”, Opera Sempera, Zwinger, Nowe Miasto. Czas wolny. Powrót do hotelu. Obiadokolacja. Nocleg.

DZIEŃ 3 MIŚNIA-KONIGSTEIN
Śniadanie typu bufet. Przejazd do Miśni – zwiedzanie najsłynniejszej w Europie wytwórni porcelany. Spacer po Starym Mieście, w trakcie którego zobaczymy m.in. Ratusz, katedrę św.św Jana i Donata, zamek Albrechtsburg /z zewnątrz/. Przejazd do Königstein, gdzie zwiedzimy jedną z najcenniejszych pod względem architektonicznym górskich budowli obronnych w Europie - Twierdzę Königstein. Przejazd do hotelu, zakwaterowanie, kolacja, nocleg.

DZIEŃ 4 RYDZYNA- POLSKA
Śniadanie. Wykwaterowanie z hotelu. Przejazd do Rydzyna, zwiedzanie z przewodnikiem historycznego miasta oraz obecnie barokowego zamku, którego założycielem był zaufany rycerz Władysława Jagiełły Jan z Rydzyna i Czerniny. Następnie zamek był własnością rodu Leszczyńskich i Sułkowskich. Czas wolny, ewentualnie obiad. Powrót na miejsce zbiórki w późnych godzinach wieczornych.

Termin: 30.04-03.05.2022
16.06-19.06.2022
25.08-28.08.2022
13.10-16.10.2022

Cena: 1490 ZŁ/os.

Cena zawiera:
- transport autokarem,
- zakwaterowanie: 3 noclegi w hotelu*** , pokoje 2, 3- osobowe z łazienkami,
- wyżywienie: 3 śniadania, 2 obiadokolacje, 1 kolacja integracyjna z DJ,
- opiekę licencjonowanego pilota,
- ubezpieczenie UNIQA (NNW – 2 000 €, KL – 10 000€, bagaż – 200€),
- Turystyczny Fundusz Gwarancyjny,
- podatek VAT

Cena nie zawiera:
- opłaty za bilety wstępu, przewodników lokalnych: przewodnik w Dreźnie i Miśni, Pałac Moritzburg, Fabryka porcelany w Miśni, Katedra w Miśni, Twierdza Königstein / audioguide/, zamek w Rydzynie oraz przewodnik po zamku i mieście, ok. 80 euro
- dobrowolnego ubezpieczenia od kosztów rezygnacji w wysokości 2,8% ceny imprezy,
- ubezpieczenia od chorób przewlekłych 3 euro dziennie,
- napoje płatne dodatkowo,
- wszystkiego co nie ujęte w programie
- Turystycznego Funduszu Pomocowego- obligatoryjny, bezzwrotny +2 zł/ osoba zgodnie z Rozporządzeniem z dn. 22.12.2020 poz. 2379

Uwagi:
- kolejność zwiedzania może ulec zmianie w związku z panującą pandemią COVID- 19,
- w czasie trwania reżimu sanitarno- epidemiologicznego obiekty gastronomiczne nie serwują posiłków w formie bufetu szwedzkiego. Potrawy podawane są do stolika, co nie zmniejsza ich jakości ani ilości,
- na dzień tworzenia oferty wszystkie obiekty są udostępnione do zwiedzania,
- zwiedzanie odbywa się z zachowaniem zasad sanitarno- epidemiologicznych wywołanych COVID- 19
- zajmowanie miejsc w autokarze wg kolejność dokonania pełnej wpłaty
- możliwość zmiany programu na życzenie grupy.
- dopłata do pokoju 1 osobowego na zapytaniez autokaru.

LokalizacjaNapisz do nas

 

Formularz kontaktowy


Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celu udzielenia odpowiedzi na zadane w formularzu kontaktowym pytanie.
Oświadczam, ze zapoznałem/zapoznałam się z polityką prywatności.

Formularz rezerwacji


Informacje ogólne:
Termin:
Impreza:
Transport:
Miejsce wsiadania:
Zakwaterowanie:
Wyżywienie:
Ubezpieczenie:
Ilość osób:
Uwagi:
Pierwszy uczestnik imprezy - osoba rejestyjąca:
Imię:
Nazwisko:
Adres:
Telefon:
Data urodzenia:
Adres eMail:
DOPŁATA (dowolnie):
- brak
- od kosztów rezygnacji 2,80% ceny imprezy
- od kosztów rezygnacji + choroby przewlekłe z wyłączeniem amatorskich i zawodowych sportów letnich i zimowych 8,40% ceny imprezy
Ubezpieczenie dodatkowe: (dowolnie):
- brak
- Europa: 3 euro (kurs 4.692)/dziennie - choroby przewlekłe z wyłączeniem amatorskich i zawodowych sportów letnich i zimowych
- Świat: 6 euro (kurs 4.692)/dziennie - choroby przewlekłe z wyłączeniem amatorskich i zawodowych sportów letnich i zimowych
Podsumowanie kosztów:
Cena za osobę:
zł.
Dopłaty:
zł.
Kwota do zapłaty:
zł.
OŚWIADCZENIE:
Na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o usługach turystycznych ( Dz.U. z 2016 r. poz. 187 i 1334 , dalej ,,Ustawa”), znowelizowanych ustawą z dnia 22 lipca 2016 r. o zmianie ustawy o usługach turystycznych oraz ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych ( Dz. U. z 2016 r. poz. 1334), każdy uczestnik jest zgłoszony do Turystycznego Funduszu Gwarancyjnego i zgodnie z art. 10f ust.1 pkt 1 Ustawy składka na rzecz TFG jest należna z dniem zawarcia umowy o świadczenie usług turystycznych polegających na organizowaniu imprez turystycznych lub umowy w zakresie pośrednictwa na zlecenie klientów w zawieraniu umów o świadczenie usług turystycznych. Składka na TFG jest wliczona w cenę imprezy.

OŚWIADCZENIE: Oświadczam, w imieniu własnym oraz uczestników imprezy turystycznej, na rzecz których dokonuję płatności, że przed zawarciem umowy zapoznałam/em się z programem imprezy, Warunkami Uczestnictwa oraz otrzymałam/em OWU Podróży Kontynenty zatwierdzone uchwałą Zarządu AXA Nr 1/17/12/2015 z dnia 17.12.2015 r wraz z pozostałymi warunkami umowy ubezpieczenia, jakie obowiązywać będą po zawarciu przez Biuro Podróży umowy ubezpieczenia na moją rzecz i na rzecz tych uczestników oraz oświadczam w imieniu własnym i tych uczestników, że akceptuję te warunki ubezpieczenia. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych oraz danych tych osób podanych we Wniosku o ubezpieczenie przez AXA TUiA S.A zgodnie z przepisami Ustawy o ochronie danych osobowych, w celu zawarcia i wykonania umowy ubezpieczenia na mój rachunek i rachunek ww. osób. Dane te podaję dobrowolnie i przysługuje mi prawo wglądu i modyfikacji danych.
Zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady UE z dnia 27 kwietnia 2016 roku, zwanego w dalszej części Rozporządzeniem, w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE oraz krajowymi aktami prawnymi w tym zakresie. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak ich brak uniemożliwia wykonanie umowy polegającej na oferowaniu, organizowaniu i świadczeniu usług turystycznych oraz usług związanych z organizacją wyjazdów. Wykonanie umowy nie jest uzależnione od wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych w celu marketingowym. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania i sprostowania oraz – w zakresie wynikającym z przepisów - do usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przeniesienia, wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania. Przysługuje Pani/Panu również prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego dla przetwarzania danych. Każda zgoda może być wycofana w dowolnym momencie z zastrzeżeniem konieczności przetwarzania niezbędnych danych do końca okresu rozliczeniowego, nie wpływa to na wcześniejszą zgodność z prawem przetwarzania danych.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w zakresie oraz celu zgodnym z niniejszą Umową
Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji handlowych od Api Travel sp.zo.o za pomocą środków komunikacji elektronicznej, w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002r., Nr. 144 poz.1204 ze zmianami)
Wyrażam zgodę na kontakt telefoniczny, na podany przeze mnie numer telefonu, dla celów dla celów marketingu bezpośredniego, w rozumieniu Ustawy z dnia 18 lipca 2004 r.. Prawo telekomunikacyjne (Dz. U.z 2004 r., Nr. 171, poz. 1800 ze zm.)