Oferta specjalna

ZAMKI BAWARII 6 dni

ZAMKI LUDWIKA BAWARSKIEGO (6 dni)
Monachium- Schwangau-  Fussen-  Prien-  Linderhof-  Regensburg

RAMOWY PROGRAM IMPREZY
DZIEŃ 1 Warszawa - Czechy
Zbiórka o godz. 6.45 w miejscu wyznaczonym przez organizatora. 7.00 odjazd autokaru w kierunku granicy. Przed granicą możliwość spożycia ciepłego posiłku na koszt własny. Przyjazd do hotelu przy granicy czesko-niemieckiej /nocleg tranzytowy/. Zakwaterowanie. Obiadokolacja. Nocleg.
DZIEŃ 2 Monachium
Śniadanie. Przejazd do Monachium. Zwiedzanie pałacu Nymphenburg – letniej rezydencji Wittelsbachów. Spacer po Starym Mieście, w trakcie którego zobaczymy m.in. Rezydencję Wittelsbachów, Alter Hof, Marienplatz z Nowym Ratuszem, katedrę Najświętszej Marii Panny, pozostałości murów miejskich. Przejazd do hotelu. Obiadokolacja. Nocleg.

DZIEŃ 3 Schwangau - Fussen
Śniadanie. Przejazd do Schwangau. Zwiedzanie najbardziej znanego zamku Ludwika Bawarskiego Neuschwanstein oraz zamku Hohenschwangau, w którym Ludwik spędził swoje dzieciństwo. Krótki spacer po okolicy. Przejazd do Fussen spacer po urokliwym miasteczku, nad którym góruje średniowieczny zamek. Powrót do hotelu. Obiadokolacja. Nocleg.

DZIEŃ 4 Prien– Linderhof
Śniadanie. Wyjazd do Prien. Rejs statkiem po jeziorze Chiemsee na wyspę Herreninsel. Zwiedzanie Nowego Pałacu – nieukończonego, wzorowanego na Wersalu, zamku Ludwika Bawarskiego. Przejazd do Linderhof. Zwiedzanie zamku Linderhof – najmniejszego z zamków Ludwika Bawarskiego oraz spacer po parku, w którym znajduje się m.in. Grota Venus, fontanna Neptuna, tarasowe ogrody. Powrót do hotelu. Obiadokolacja. Nocleg.

DZIEŃ 5 Regensburg – Czechy
Śniadanie. Wykwaterowanie. Wyjazd do Regensburga, miasta wpisanego na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO. Spacer po historycznym centrum miasta – największym, zachowanym na terenie Niemiec średniowiecznym Starym Mieście, w trakcie którego zobaczymy m.in. gotycką katedrę, Alte Kapell, ratusz, domy mieszczańskie, Kamienny Most. Przejazd do hotelu w Czechach /nocleg tranzytowy/. Zakwaterowanie. Obiadokolacja. Nocleg.

DZIEŃ 6 Czechy - Warszawa
Śniadanie. Wykwaterowanie. Wyjazd do Polski. Na terenie Polski możliwość spożycia ciepłego posiłku na koszt własny. Przyjazd na miejsce zbiórki w godzinach wieczornych.

TERMIN 28.04.2022- 03.05.2022
CENA 1950 zł/ osoba

Cena zawiera:
- transport autokarem (klimatyzacja, barek, video, WC, uchylne siedzenia)
- opłaty drogowe i parkingowe
- zakwaterowanie: 2 noclegi w hotelu *** w Czechach, 3 noclegi w hotelach **/***lub pensjonatach w Niemczech, pokoje 2, 3- osobowe z łazienkami, hotele klasy turystycznej
- wyżywienie: 5 śniadań, 5 obiadokolacji
- opiekę licencjonowanego pilota
- ubezpieczenie WIENER Basic (NNW 1250 euro, KL 20 000 euro) 
- podatek VAT, Turystyczny FunduszGwarancyjny, Turystyczny Fundusz Pomocowy

Cena nie zawiera
- opłaty za bilety wstępu, przewodników lokalnych ok. 140 euro
- dobrowolne ubezpieczenie od kosztów rezygnacji w wysokości +3,75% ceny imprezy
- ubezpieczenia od chorób przewlekłych 5 zł dziennie
- napoje płatne dodatkowo.

Uwagi:
- kolejność zwiedzania może ulec zmianie.
- dopłata do pokoju 1 osobowego - 450 zł
- zajmowanie miejsc w autokarze wg kolejność dokonania pełnej wpłaty

LokalizacjaNapisz do nas

 

Formularz kontaktowy


Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celu udzielenia odpowiedzi na zadane w formularzu kontaktowym pytanie.
Oświadczam, ze zapoznałem/zapoznałam się z polityką prywatności.

Formularz rezerwacji


Informacje ogólne:
Termin:
Impreza:
Transport:
Miejsce wsiadania:
Zakwaterowanie:
Wyżywienie:
Ubezpieczenie:
Ilość osób:
Uwagi:
Pierwszy uczestnik imprezy - osoba rejestyjąca:
Imię:
Nazwisko:
Adres:
Telefon:
Data urodzenia:
Adres eMail:
DOPŁATA (dowolnie):
- brak
- od kosztów rezygnacji 2,80% ceny imprezy
- od kosztów rezygnacji + choroby przewlekłe z wyłączeniem amatorskich i zawodowych sportów letnich i zimowych 8,40% ceny imprezy
Ubezpieczenie dodatkowe: (dowolnie):
- brak
- Europa: 3 euro (kurs 4.6976)/dziennie - choroby przewlekłe z wyłączeniem amatorskich i zawodowych sportów letnich i zimowych
- Świat: 6 euro (kurs 4.6976)/dziennie - choroby przewlekłe z wyłączeniem amatorskich i zawodowych sportów letnich i zimowych
Podsumowanie kosztów:
Cena za osobę:
zł.
Dopłaty:
zł.
Kwota do zapłaty:
zł.
OŚWIADCZENIE:
Na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o usługach turystycznych ( Dz.U. z 2016 r. poz. 187 i 1334 , dalej ,,Ustawa”), znowelizowanych ustawą z dnia 22 lipca 2016 r. o zmianie ustawy o usługach turystycznych oraz ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych ( Dz. U. z 2016 r. poz. 1334), każdy uczestnik jest zgłoszony do Turystycznego Funduszu Gwarancyjnego i zgodnie z art. 10f ust.1 pkt 1 Ustawy składka na rzecz TFG jest należna z dniem zawarcia umowy o świadczenie usług turystycznych polegających na organizowaniu imprez turystycznych lub umowy w zakresie pośrednictwa na zlecenie klientów w zawieraniu umów o świadczenie usług turystycznych. Składka na TFG jest wliczona w cenę imprezy.

OŚWIADCZENIE: Oświadczam, w imieniu własnym oraz uczestników imprezy turystycznej, na rzecz których dokonuję płatności, że przed zawarciem umowy zapoznałam/em się z programem imprezy, Warunkami Uczestnictwa oraz otrzymałam/em OWU Podróży Kontynenty zatwierdzone uchwałą Zarządu AXA Nr 1/17/12/2015 z dnia 17.12.2015 r wraz z pozostałymi warunkami umowy ubezpieczenia, jakie obowiązywać będą po zawarciu przez Biuro Podróży umowy ubezpieczenia na moją rzecz i na rzecz tych uczestników oraz oświadczam w imieniu własnym i tych uczestników, że akceptuję te warunki ubezpieczenia. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych oraz danych tych osób podanych we Wniosku o ubezpieczenie przez AXA TUiA S.A zgodnie z przepisami Ustawy o ochronie danych osobowych, w celu zawarcia i wykonania umowy ubezpieczenia na mój rachunek i rachunek ww. osób. Dane te podaję dobrowolnie i przysługuje mi prawo wglądu i modyfikacji danych.
Zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady UE z dnia 27 kwietnia 2016 roku, zwanego w dalszej części Rozporządzeniem, w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE oraz krajowymi aktami prawnymi w tym zakresie. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak ich brak uniemożliwia wykonanie umowy polegającej na oferowaniu, organizowaniu i świadczeniu usług turystycznych oraz usług związanych z organizacją wyjazdów. Wykonanie umowy nie jest uzależnione od wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych w celu marketingowym. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania i sprostowania oraz – w zakresie wynikającym z przepisów - do usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przeniesienia, wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania. Przysługuje Pani/Panu również prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego dla przetwarzania danych. Każda zgoda może być wycofana w dowolnym momencie z zastrzeżeniem konieczności przetwarzania niezbędnych danych do końca okresu rozliczeniowego, nie wpływa to na wcześniejszą zgodność z prawem przetwarzania danych.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w zakresie oraz celu zgodnym z niniejszą Umową
Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji handlowych od Api Travel sp.zo.o za pomocą środków komunikacji elektronicznej, w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002r., Nr. 144 poz.1204 ze zmianami)
Wyrażam zgodę na kontakt telefoniczny, na podany przeze mnie numer telefonu, dla celów dla celów marketingu bezpośredniego, w rozumieniu Ustawy z dnia 18 lipca 2004 r.. Prawo telekomunikacyjne (Dz. U.z 2004 r., Nr. 171, poz. 1800 ze zm.)