Oferta specjalna

COTTBUS (2 dni)

COTTBUS (2 dni)
Jarmark garncarski

DZIEŃ 1 Warszawa- Cottbus
Zbiórka uczestników o godzinie 05.00 w miejscu wyznaczonym przez organizatora.Przejazd do Cottbus, zwiedzanie z przewodnikiem polskojęzycznym Parku Księcia Pucklera w Branitz. Park w Branitz, drugie dzieło życiowe Pücklera, uważany jest za jeden z najpiękniejszych parków na terenie Niemiec. Park ten jest również ostatnim niemieckim parkiem krajobrazowym z XIX wieku. W zachodniej części parku podziwiać można dwie niezwykle piramidy ziemne. Jedną z nich jest grób księcia Pücklera. Czas wolny na Jarmarku Garncarstwa - historyczne mury Kościoła św. Mikołaja (Oberkirche) tworzą kulisy jednego z najbardziej ulubionych jarmarków w Cottbus, podczas którego zostaną zaprezentowane wyroby garncarskie z całych Niemiec (około 70 garncarzy). Przejazd do hotelu, obiadokolacja, nocleg.

DZIEŃ 2 Cottbus - Warszawa
Śniadanie w hotelu. Spotkanie z przewodnikiem, zwiedzanie Cottbus min. Rynek ze starymi kamieniczkami i apteką pod Lwem, Wieża Grodkowska – symbol miasta, Młyn Krupniczy, kościół zamkowy, barokowa zabudowa oraz parki, muzea i sklepy z bogata ofertą handlową, to wszystko nadaje miastu niezapomnianego uroku i przyciąga setki tysięcy turystów. Czas wolny na Jarmarku. Około godziny 14.30 wyjazd w drogę powrotną. Przyjazd na miejsce zbiórki w późnych godzinach wieczornych.


TERMIN wrzesień 2022
Cena 720 zł/ os.

Cena zawiera:
- transport autokarem, uchylne siedzenia, DVD, WC
- opłaty drogowe, parkingi
- 1 nocleg w hotelu **/ *** klasy turystycznej, pokoje 2 osobowe z pełnym węzłem sanitarnym
- zakwaterowanie i wyżywienie dla kierowcy i pilota
- wyżywienie: 1 śniadanie w hotelu, 1 obiadokolacja w hotelu,
- ubezpieczenie WIENER Basic ( NNW 1 250 euro, KL 20 000 euro)
- opieka licencjonowanego pilota,
- opłaty za przewodnika, bilety wstępu, zestawy tour guide
- opłaty klimatyczne
- podatek VAT, TFG, TFP

Cena nie zawiera:
- wszystkiego co nie ujęte w programie,
-dobrowolnego ubezpieczenia od kosztów rezygnacji w wysokości 3,75% ceny imprezy

Uwagi:
-Kolejność zwiedzania może ulec zmianie.
- Minimalna liczba uczestników to 35 osób- mniejsze grupy kalkulowane indywidualnie.
- Możliwość zmiany programu dla grup zorganizowanych

LokalizacjaNapisz do nas

 

Formularz kontaktowy


Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celu udzielenia odpowiedzi na zadane w formularzu kontaktowym pytanie.
Oświadczam, ze zapoznałem/zapoznałam się z polityką prywatności.

Formularz rezerwacji


Informacje ogólne:
Termin:
Impreza:
Transport:
Miejsce wsiadania:
Zakwaterowanie:
Wyżywienie:
Ubezpieczenie:
Ilość osób:
Uwagi:
Pierwszy uczestnik imprezy - osoba rejestyjąca:
Imię:
Nazwisko:
Adres:
Telefon:
Data urodzenia:
Adres eMail:
DOPŁATA (dowolnie):
- brak
- od kosztów rezygnacji 2,80% ceny imprezy
- od kosztów rezygnacji + choroby przewlekłe z wyłączeniem amatorskich i zawodowych sportów letnich i zimowych 8,40% ceny imprezy
Ubezpieczenie dodatkowe: (dowolnie):
- brak
- Europa: 3 euro (kurs 4.8147)/dziennie - choroby przewlekłe z wyłączeniem amatorskich i zawodowych sportów letnich i zimowych
- Świat: 6 euro (kurs 4.8147)/dziennie - choroby przewlekłe z wyłączeniem amatorskich i zawodowych sportów letnich i zimowych
Podsumowanie kosztów:
Cena za osobę:
zł.
Dopłaty:
zł.
Kwota do zapłaty:
zł.
OŚWIADCZENIE:
Na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o usługach turystycznych ( Dz.U. z 2016 r. poz. 187 i 1334 , dalej ,,Ustawa”), znowelizowanych ustawą z dnia 22 lipca 2016 r. o zmianie ustawy o usługach turystycznych oraz ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych ( Dz. U. z 2016 r. poz. 1334), każdy uczestnik jest zgłoszony do Turystycznego Funduszu Gwarancyjnego i zgodnie z art. 10f ust.1 pkt 1 Ustawy składka na rzecz TFG jest należna z dniem zawarcia umowy o świadczenie usług turystycznych polegających na organizowaniu imprez turystycznych lub umowy w zakresie pośrednictwa na zlecenie klientów w zawieraniu umów o świadczenie usług turystycznych. Składka na TFG jest wliczona w cenę imprezy.

OŚWIADCZENIE: Oświadczam, w imieniu własnym oraz uczestników imprezy turystycznej, na rzecz których dokonuję płatności, że przed zawarciem umowy zapoznałam/em się z programem imprezy, Warunkami Uczestnictwa oraz otrzymałam/em OWU Podróży Kontynenty zatwierdzone uchwałą Zarządu AXA Nr 1/17/12/2015 z dnia 17.12.2015 r wraz z pozostałymi warunkami umowy ubezpieczenia, jakie obowiązywać będą po zawarciu przez Biuro Podróży umowy ubezpieczenia na moją rzecz i na rzecz tych uczestników oraz oświadczam w imieniu własnym i tych uczestników, że akceptuję te warunki ubezpieczenia. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych oraz danych tych osób podanych we Wniosku o ubezpieczenie przez AXA TUiA S.A zgodnie z przepisami Ustawy o ochronie danych osobowych, w celu zawarcia i wykonania umowy ubezpieczenia na mój rachunek i rachunek ww. osób. Dane te podaję dobrowolnie i przysługuje mi prawo wglądu i modyfikacji danych.
Zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady UE z dnia 27 kwietnia 2016 roku, zwanego w dalszej części Rozporządzeniem, w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE oraz krajowymi aktami prawnymi w tym zakresie. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak ich brak uniemożliwia wykonanie umowy polegającej na oferowaniu, organizowaniu i świadczeniu usług turystycznych oraz usług związanych z organizacją wyjazdów. Wykonanie umowy nie jest uzależnione od wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych w celu marketingowym. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania i sprostowania oraz – w zakresie wynikającym z przepisów - do usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przeniesienia, wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania. Przysługuje Pani/Panu również prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego dla przetwarzania danych. Każda zgoda może być wycofana w dowolnym momencie z zastrzeżeniem konieczności przetwarzania niezbędnych danych do końca okresu rozliczeniowego, nie wpływa to na wcześniejszą zgodność z prawem przetwarzania danych.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w zakresie oraz celu zgodnym z niniejszą Umową
Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji handlowych od Api Travel sp.zo.o za pomocą środków komunikacji elektronicznej, w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002r., Nr. 144 poz.1204 ze zmianami)
Wyrażam zgodę na kontakt telefoniczny, na podany przeze mnie numer telefonu, dla celów dla celów marketingu bezpośredniego, w rozumieniu Ustawy z dnia 18 lipca 2004 r.. Prawo telekomunikacyjne (Dz. U.z 2004 r., Nr. 171, poz. 1800 ze zm.)