Oferta specjalna

Włochy 10 dni - Swięci półwyspu apenińskiego

WŁOCHY
(10 dni)
Święci Półwyspu Apenińskiego

Padwa – Bolonia – Asyż – Norcia – Casca -  Rzym – Pietrelcina _ Piano Romana – San Giovanni Rotondo – Monte San Angelo – Manopello – Loreto -  Siena
!!! bez nocnych przejazdów !!!
Wyżywienie HB
Codziennie Msza Święta

RAMOWY PROGRAM IMPREZY   

DZIEŃ 1  WARSZAWA - TARVISIO

Zbiórka uczestników o godz. 05.00 w miejscu wyznaczonym przez organizatora, odjazd autokaru w kierunku granicy. Przejazd przez Czechy i Austrię, malowniczą trasą alpejską do hotelu we Włoszech. Zakwaterowanie, obiadokolacja, nocleg.

DZIEŃ 2  PADWA

Śniadanie w hotelu. Przejazd do Padwy miasta św. Antoniego, zwiedzanie m.in. bazyliki, z kaplicą w której znajdują się doczesne szczątki świętego, kaplicy Relikwii i kaplicy Polskiej.  Przejazd do hotelu w okolicach Asyżu, obiadokolacja, nocleg.

 DZIEŃ 3  ASYŻ – NORCIA - CASCIA

Śniadanie w hotelu. Przejazd do Asyżu, miasta św. Franciszka, zwiedzanie bazyliki dolnej i Górnej, spacer malowniczymi do miejsca gdzie mieszkał św. Franciszek, a dziś stoi pomnik Jego rodziców, zwiedzanie bazylik św. Klary. Przejazd do Santa Maria degli Angeli, zwiedzanie bazyliki, w której znajduje się Porcjuncula i Ogród Różany. Następnie przejazd do Norci, miasta w którym urodził się św. Benedykt i Jego siostra św. Scholastyka. Przejazd do Casci, miasta św. Rity, patronki spraw trudnych i beznadziejnych. Zwiedzanie Sanktuarium, w którym spoczywa zabalsamowane ciało św. Rity. Przejazd do hotelu, obiadokolacja, nocleg.

DZIEŃ 4/5  RZYM

Śniadania w hotelu, przejazd do Rzymu, udział w zaplanowanych uroczystościach Narodowej Pielgrzymki do Rzymu, w związku z obchodami 1050  rocznicy Chrztu Polski. Rok 2016 został ogłoszony przez papieża Franciszka Rokiem Świętym, w związku z tym istnieje możliwość przejścia przez Święte Drzwi w bazylice św. Piotra, św. Jana na Lateranie, św. Pawła za Murami i Matki Boskiej Większej. Podczas pobytu w Rzymie zwiedzimy również Rzym antyczny; Koloseum, Forum Romanum, Forum Trajana, Panteon oraz Kapitol, Plac Wenecki, Piazza Navaona, Fontanna di Trevi, Plac i Schody Hiszpańskie. Obiadokolacje w hotelu.

DZIEŃ  6  PIERTALCINA – PIANO ROMANA

Po śniadaniu przejazd do Piertrelciny, gdzie urodził się u w latach młodości pracował św. Ojciec Pio. Zwiedzanie miejsc związanych ze świętym. Następnie przejazd do Piano Romana, gdzie Ojciec Pio spędzał dzieciństwo, pomagając rodzicom w pracach gospodarczych, tu też otrzymał pierwsze stygmaty. Przejazd do san Giovanni Rotondo, zakwaterowanie, obiadokolacja, nocleg.

DZIEŃ  7  SAN GIOVANNI ROTONDO – MONTE SAN ANGELO

Po śniadaniu zwiedzanie San Giovanni Rotondo, miejsca w którym przez długie lata pracował św. Ojciec Pio i gdzie został pochowany. Dawna i nowa bazylika, droga Krzyżowa oraz Szpital Ulgi w Cierpieniu to najważniejsze miejsca w san Giovanni rotundo. Po południu przejazd do Monte San Angelo, gdzie znajduje się jedyny na świecie kościół nie konsekrowany przez człowieka. Powrót do hotelu, obiadokolacja, nocleg.

DZIEŃ  8  MANOPELLO – LORETO

Po śniadaniu przejazd do Manopello, niewielkiej miejscowości, w której znajduje się Sanktuarium Świętego Oblicza, przechowujące w swoim wnętrzu chustę z obliczem Jezusa, uważaną za Chustę Świętej Weroniki, nazywaną Całunem z Manopello. Następnie przejazd do Loreto, zwiedzanie bazyliki, w której znajduje się Święty Dom Madonny, w którym Maryja urodziła się, mieszkała, doświadczyła zwiastowania i w którym w dzieciństwie mieszkał Jezus. Pod koniec XIII w Dom został przywieziony do Loreto przez rodzinę Angeli, która uchroniła go przed zniszczeniem przez Turków. Chwila zadumy na Cmentarzu Żołnierzy Polskich. Przejazd do hotelu, obiadokolacja, nocleg.

DZIEŃ 9  SIENA
Po śniadaniu przejazd do Sieny, miasta św. Katarzyny współpatronki Włoch. Zwiedzanie m.in. bazylik św. Dominika, w której znajdują się relikwie św. Katarzyny, spacer przez dzielnicę Gęsi, w której się urodziła i mieszkała, zwiedzanie katedry i Piazza del Campo. Przejazd do hotelu, obiadokolacja, nocleg.

DZIEŃ 10  WARSZAWA
Wczesne śniadanie lub suchy prowiant. Wyjazd w drogę powrotna do kraju. Po drodze postój na gorący posiłek we własnym zakresie.  Powrót do Warszawy około godz. 24.

Termin do uzgodnienia
Cena kalkulowana indywidualnie dla grupy

Cena zawiera:
- transport  autokarem (klimatyzacja, barek, video, WC, uchylne siedzenia)
- opłaty drogowe i parkingowe
- wjazdy autokaru do miast Rzym – obwodnica, Asyż, Siena
- zakwaterowanie: 9  noclegów w  hotelach**/*** klasy turystycznej,  pokoje 2, 3 osobowe z łazienkami,
- wyżywienie: 8 śniadań wzmocnionych, 1 lunch packet, 9 obiadokolacji / 2 dania gorące + deser/
- ubezpieczenie AXA  NNW 2000 euro, KL 10000 euro, bagaż 200 euro
- opiekę licencjonowanego pilota,
- opiekę duchową księdza
- podatek VAT

Cena nie zawiera:
- Dopłaty do pokoju 1 osobowego - 450 zł
- Opłat za realizację programu około  100 euro.
- Dobrowolnego ubezpieczenia od kosztów rezygnacji z udziału w imprezie + 2,5% ceny.
- Ubezpieczenia od chorób przewlekłych 3 euro dziennie
- Opłaty za napoje do obiadokolacji

Uwagi:
- Kolejność zwiedzania może ulec zmianie.
- Codziennie Msza Święta
- Osoby podróżujące samotnie mogą być w miarę możliwości zakwaterowane w pokoju 2,3 os.
- Uwaga (zgodnie z zarządzeniem włoskim z dn. 01.04.00) zwiedzanie Rzymu odbywa się bez autokaru. Wjazd autokaru do miasta strefa ZTL 1 to koszt około 180 euro za dzień, pozwolenie dzienne i około 200 euro pozwolenie nocne.

LokalizacjaNapisz do nas

 

Formularz kontaktowy


Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celu udzielenia odpowiedzi na zadane w formularzu kontaktowym pytanie.
Oświadczam, ze zapoznałem/zapoznałam się z polityką prywatności.

Formularz rezerwacji


Informacje ogólne:
Termin:
Impreza:
Transport:
Miejsce wsiadania:
Zakwaterowanie:
Wyżywienie:
Ubezpieczenie:
Ilość osób:
Uwagi:
Pierwszy uczestnik imprezy - osoba rejestyjąca:
Imię:
Nazwisko:
Adres:
Telefon:
Data urodzenia:
Adres eMail:
DOPŁATA (dowolnie):
- brak
- od kosztów rezygnacji 2,80% ceny imprezy
- od kosztów rezygnacji + choroby przewlekłe z wyłączeniem amatorskich i zawodowych sportów letnich i zimowych 8,40% ceny imprezy
Ubezpieczenie dodatkowe: (dowolnie):
- brak
- Europa: 3 euro (kurs 4.4503)/dziennie - choroby przewlekłe z wyłączeniem amatorskich i zawodowych sportów letnich i zimowych
- Świat: 6 euro (kurs 4.4503)/dziennie - choroby przewlekłe z wyłączeniem amatorskich i zawodowych sportów letnich i zimowych
Podsumowanie kosztów:
Cena za osobę:
zł.
Dopłaty:
zł.
Kwota do zapłaty:
zł.
OŚWIADCZENIE:
Na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o usługach turystycznych ( Dz.U. z 2016 r. poz. 187 i 1334 , dalej ,,Ustawa”), znowelizowanych ustawą z dnia 22 lipca 2016 r. o zmianie ustawy o usługach turystycznych oraz ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych ( Dz. U. z 2016 r. poz. 1334), jest zgłoszony do Turystycznego Funduszu Gwarancyjnego i zgodnie z art. 10f ust.1 pkt 1 Ustawy składka na rzecz TFG jest należna z dniem zawarcia umowy o świadczenie usług turystycznych polegających na organizowaniu imprez turystycznych lub umowy w zakresie pośrednictwa na zlecenie klientów w zawieraniu umów o świadczenie usług turystycznych. Składka na TFG jest wliczona w cenę imprezy

OŚWIADCZENIE: Oświadczam, w imieniu własnym oraz uczestników imprezy turystycznej, na rzecz których dokonuje płatności, ze przed zawarciem umowy zapoznałam/Em się z programem imprezy, warunkami Uczestnictwa oraz otrzymałam/em OWU Podróży Kontynenty zatwierdzone uchwałą Zarządu AXA Nr 1/17/12/2015 z dnia 17.12.2015 r wraz z pozostałymi warunkami umowy ubezpieczenia, jakie obowiązywać będą po zawarciu przez Biuro Podróży umowy ubezpieczenia na moja rzecz i na rzecz tych uczestników oraz oświadczam w imieniu własnym i tych uczestników, ze akceptuję te warunki ubezpieczenia. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych oraz danych tych osób podanych we Wniosku o ubezpieczenie przez AXA TUiA S.A zgodnie z przepisami Ustawy o ochronie danych osobowych, w celu zawarcia i wykonania umowy ubezpieczenia na mój rachunek i rachunek ww. osób. Dane te podaje dobrowolnie i przysługuje mi prawo wglądu i modyfikacji danych.
Zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady UE z dnia 27 kwietnia 2016 roku, zwanego w dalszej części Rozporządzeniem, w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE oraz krajowymi aktami prawnymi w tym zakresie. Administratorem podanych danych osobowych jest Api Travel sp.zo.o z siedzibą w Warszawie 02-383 Grójecka 128 lok.13.
Podane dane są zbierane w celu realizacji w/w imprezy turystycznej.
Dane osobowe będą udostępniane odbiorcom danych tylko i wyłącznie w celu i dla potrzeb realizacji imprezy. Każdej osobie przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich poprawienia. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak ich brak uniemożliwia wykonanie umowy polegającej na oferowaniu, organizowaniu i świadczeniu usług turystycznych oraz usług związanych z organizacją wyjazdów. Wykonanie umowy nie jest uzależnione od wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych w celu marketingowym. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania i sprostowania oraz – w zakresie wynikającym z przepisów - do usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przeniesienia, wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania. Przysługuje Pani/Panu również prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego dla przetwarzania danych. Każda zgoda może być wycofana w dowolnym momencie z zastrzeżeniem konieczności przetwarzania niezbędnych danych do końca okresu rozliczeniowego, nie wpływa to na wcześniejszą zgodność z prawem przetwarzania danych.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w zakresie oraz celu zgodnym z niniejszą Umową
Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji handlowych od Api Travel sp.zo.o za pomocą środków komunikacji elektronicznej, w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002r., Nr. 144 poz.1204 ze zmianami)
Wyrażam zgodę na kontakt telefoniczny, na podany przeze mnie numer telefonu, dla celów dla celów marketingu bezpośredniego, w rozumieniu Ustawy z dnia 18 lipca 2004 r.. Prawo telekomunikacyjne (Dz. U.z 2004 r., Nr. 171, poz. 1800 ze zm.)