Oferta specjalna

Litwa - Śladami św. Jana Pawła II

LITWA
( 6 dni )

śladami św. Jana Pawła II 
Piwoszuny- Troki – Wilno – Szawle – Kalwaria Żmudzka – Palanga – Szydłowo – Cytowiany – Kowno – Pożajscie – Marijampole – Studzieniczna

!!! bez nocnych przejazdów !!!

Wyżywienie HB

RAMOWY PROGRAM IMPREZY

DZIEŃ 1  WARSZAWA –PIWOSZUNY- TROKI -WILNO
Zbiórka uczestników o godzinie 04.45 w miejscu wyznaczonym przez organizatora. Odjazd autokaru w kierunku granicy w polsko – litewskiej. Przyjazd do Piwoszun, zwiedzanie kościoła Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny z Cudownym Obrazem Matki Boskiej Pocieszycielki Strapionych. Obraz został ukoronowany w roku 1988 koronami poświęconymi przez papieża Jana Pawła II. Następnie przejazd do Trok, do kościoła Nawiedzenia Najświętszej Marii Panny, w którym znajduje się najstarszy na Litwie wizerunek Matki Bożej ukoronowany koronami papieskimi w 1718 roku. Krótki czas wolny.
Przejazd do hotelu w Wilnie, obiadokolacja, nocleg.

DZIEŃ 2  WILNO
Po śniadaniu zwiedzanie starówki min. Kaplicy Ostrobramskiej w której 04.09.1993 modlił się papież Jan Paweł II, kościoła Św. Teresy, Uniwersytetu, katedry wileńskiej, cmentarz na Rossie. Przejazd do tzw. Kalwarii Wileńskiej, gdzie w XVII w została zbudowana Droga Krzyżowa. W kościele pod wezwaniem Świętego Krzyża znajdują się relikwie z cząstką drzewa Krzyża Chrystusowego. Powrót do hotelu, obiadokolacja, nocleg.

DZIEŃ 3  SZAWLE- KALWARIA ŻMUDZKA- PALANGA
Po śniadaniu przejazd do Szawli, zwiedzanie katedry Św. Apostołów Piotra i Pawła, następnie przejazd na Górę Krzyży na której papież Jan Paweł II 07.09.2013 odprawił uroczystą Mszę Świętą.  Pierwszy krzyż w tym miejscu pojawił się po upadku Powstania Listopadowego. Obecnie znajduje się tam ponad 60 tys. różnej wielkości krzyży, w tym krzyż podarowany przez papieża Jana Pawła II. Przejazd do Kalwarii Żmudzkiej do bazyliki Nawiedzenia Najświętszej Marii Panny, w ołtarzu głównym znajduje się obraz najświętszej Marii Panny z Dzieciątkiem przywieziony tu w XVII w, a ukoronowany w roku 2006 przez papieża Benedykta XVI koronami papieskimi. W 1639 roku w kalwarii Żmudzkiej powstała pierwsza na Litwie Droga Krzyżowa, którą tworzyło dwadzieścia kapliczek rozmieszczonych na wzgórzach. Przejazd do hotelu, obiadokolacja, nocleg.

DZIEŃ 4  SZYDŁOWO -CYTOWIANY -KOWNO
Po śniadaniu przejazd do Szydłowa, zwiedzanie bazyliki Narodzenia Najświętszej Marii Panny oraz kaplicy Objawień, tu w roku 1608 pasterzom ukazała się Matka Boska. 07.09.1993 w tym miejscu modlił się papież Jan Paweł II, a niedawno wzniesiono Jego pomnik. Następnie przejazd do Cytowian do jednego z najciekawszych i największych  kompleksów architektury sakralnej na Litwie. Znajduje się tu kościół najświętszej Marii Panny,  dziedziniec z Drogą Krzyżową oraz Kaplica Świętych Schodów, wybudowana na kształt bazyliki na Lateranie. Przejazd do hotelu, obiadokolacja, nocleg.

DZIEŃ 5 POŻAJŚCIE- KOWNO -MARIJAMPOLE
Po śniadaniu zwiedzanie pokamedulskiego zespołu klasztornego w Pożajściu, ufundowanego przez kanclerz wielkiego litewskiego Krzysztofa Kazimierza Paca. Następnie zwiedzanie starówki w Kownie szlakiem wielkiego pisarza Adama Mickiewicza, zwiedzanie bazyliki archikatedralnej świętych Apostołów Piotra i Pawła. Przejazd do Marijanpola do bazyliki Św. Michała Archanioła, gdzie spoczywają doczesne szczątki bł. Jerzego Matulewicza. Beatyfikował Go w roku 1987 papież Jan Paweł II. Następnie przejazd na obiadokolację i nocleg na terenie Polski.

DZIEŃ 6  STUDZIENICZNA- WARSZAWA
Po śniadaniu przejazd do sanktuarium Matki Boskiej Studzienicznej, w którym 09.06.1999 roku modlił się papież Jan Paweł II. Powrót do Warszawy w godzinach popołudniowych.

TERMIN do uzgodnienia

CENA kalkulowana indywidualnie dla grupy

Cena zawiera:

- transport: autokar z barkiem kawowym, video, wc, uchylne siedzenia
- zakwaterowanie: 5 noclegów w hotelach 2/3* pokoje 2, 3 osobowe z łazienkami
- wyżywienie: 5 śniadań i 5 obiadokolacji,
- ubezpieczenie AXA    NNW 2000 euro, KL 10000 euro, bagaż 200 euro
- opiekę licencjonowanego pilota.
- opiekę duchową księdza
- opłatę klimatyczną
- podatek VAT

Cena nie zawiera:

- usług przewodników lokalnych i biletów wstępu
- dobrowolnego ubezpieczenia od kosztów rezygnacji + 2,8% ceny imprezy
- ubezpieczenia od chorób przewlekłych 3 euro za dzień
- dopłata do pokoju 1 osobowego – 300 zł

Uwagi:

- osoby podróżujące samotnie mogą być- w miarę  możliwości- zakwaterowane w pokoju 2, 3- osobowym:
- obiadokolacja składa się z dwóch dań gorących i deseru (napoje płatne są dodatkowo);
- program jest ramowy i może ulec zmianie, kolejność zwiedzania w zależności od warunków atmosferycznych i godzin otwarcia obiektów.
- kolejność zajmowania miejsc w autokarze po dokonaniu pełnej wpłaty

LokalizacjaNapisz do nas

 

Formularz kontaktowy


Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celu udzielenia odpowiedzi na zadane w formularzu kontaktowym pytanie.
Oświadczam, ze zapoznałem/zapoznałam się z polityką prywatności.

Formularz rezerwacji


Informacje ogólne:
Termin:
Impreza:
Transport:
Miejsce wsiadania:
Zakwaterowanie:
Wyżywienie:
Ubezpieczenie:
Ilość osób:
Uwagi:
Pierwszy uczestnik imprezy - osoba rejestyjąca:
Imię:
Nazwisko:
Adres:
Telefon:
Data urodzenia:
Adres eMail:
DOPŁATA (dowolnie):
- brak
- od kosztów rezygnacji 2,80% ceny imprezy
- od kosztów rezygnacji + choroby przewlekłe z wyłączeniem amatorskich i zawodowych sportów letnich i zimowych 8,40% ceny imprezy
Ubezpieczenie dodatkowe: (dowolnie):
- brak
- Europa: 3 euro (kurs 4.4503)/dziennie - choroby przewlekłe z wyłączeniem amatorskich i zawodowych sportów letnich i zimowych
- Świat: 6 euro (kurs 4.4503)/dziennie - choroby przewlekłe z wyłączeniem amatorskich i zawodowych sportów letnich i zimowych
Podsumowanie kosztów:
Cena za osobę:
zł.
Dopłaty:
zł.
Kwota do zapłaty:
zł.
OŚWIADCZENIE:
Na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o usługach turystycznych ( Dz.U. z 2016 r. poz. 187 i 1334 , dalej ,,Ustawa”), znowelizowanych ustawą z dnia 22 lipca 2016 r. o zmianie ustawy o usługach turystycznych oraz ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych ( Dz. U. z 2016 r. poz. 1334), jest zgłoszony do Turystycznego Funduszu Gwarancyjnego i zgodnie z art. 10f ust.1 pkt 1 Ustawy składka na rzecz TFG jest należna z dniem zawarcia umowy o świadczenie usług turystycznych polegających na organizowaniu imprez turystycznych lub umowy w zakresie pośrednictwa na zlecenie klientów w zawieraniu umów o świadczenie usług turystycznych. Składka na TFG jest wliczona w cenę imprezy

OŚWIADCZENIE: Oświadczam, w imieniu własnym oraz uczestników imprezy turystycznej, na rzecz których dokonuje płatności, ze przed zawarciem umowy zapoznałam/Em się z programem imprezy, warunkami Uczestnictwa oraz otrzymałam/em OWU Podróży Kontynenty zatwierdzone uchwałą Zarządu AXA Nr 1/17/12/2015 z dnia 17.12.2015 r wraz z pozostałymi warunkami umowy ubezpieczenia, jakie obowiązywać będą po zawarciu przez Biuro Podróży umowy ubezpieczenia na moja rzecz i na rzecz tych uczestników oraz oświadczam w imieniu własnym i tych uczestników, ze akceptuję te warunki ubezpieczenia. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych oraz danych tych osób podanych we Wniosku o ubezpieczenie przez AXA TUiA S.A zgodnie z przepisami Ustawy o ochronie danych osobowych, w celu zawarcia i wykonania umowy ubezpieczenia na mój rachunek i rachunek ww. osób. Dane te podaje dobrowolnie i przysługuje mi prawo wglądu i modyfikacji danych.
Zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady UE z dnia 27 kwietnia 2016 roku, zwanego w dalszej części Rozporządzeniem, w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE oraz krajowymi aktami prawnymi w tym zakresie. Administratorem podanych danych osobowych jest Api Travel sp.zo.o z siedzibą w Warszawie 02-383 Grójecka 128 lok.13.
Podane dane są zbierane w celu realizacji w/w imprezy turystycznej.
Dane osobowe będą udostępniane odbiorcom danych tylko i wyłącznie w celu i dla potrzeb realizacji imprezy. Każdej osobie przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich poprawienia. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak ich brak uniemożliwia wykonanie umowy polegającej na oferowaniu, organizowaniu i świadczeniu usług turystycznych oraz usług związanych z organizacją wyjazdów. Wykonanie umowy nie jest uzależnione od wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych w celu marketingowym. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania i sprostowania oraz – w zakresie wynikającym z przepisów - do usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przeniesienia, wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania. Przysługuje Pani/Panu również prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego dla przetwarzania danych. Każda zgoda może być wycofana w dowolnym momencie z zastrzeżeniem konieczności przetwarzania niezbędnych danych do końca okresu rozliczeniowego, nie wpływa to na wcześniejszą zgodność z prawem przetwarzania danych.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w zakresie oraz celu zgodnym z niniejszą Umową
Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji handlowych od Api Travel sp.zo.o za pomocą środków komunikacji elektronicznej, w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002r., Nr. 144 poz.1204 ze zmianami)
Wyrażam zgodę na kontakt telefoniczny, na podany przeze mnie numer telefonu, dla celów dla celów marketingu bezpośredniego, w rozumieniu Ustawy z dnia 18 lipca 2004 r.. Prawo telekomunikacyjne (Dz. U.z 2004 r., Nr. 171, poz. 1800 ze zm.)