Oferta specjalna

Czechy - klasztory i sanktuaria

CZECHY
klasztory i sanktuaria

( 6 dni )

Svaty kopecek – Ołomuniec – Velehrad – Rajhrad – Brno – Trebic – Pribram – Praga – Kutna Hora – Hradec Kralove – Czermna - Wambierzyce

!!! bez nocnych przejazdów !!!

Wyżywienie HB

RAMOWY PROGRAM IMPREZY

DZIEŃ 1  WARSZAWA – SVATY KOPECEK – OŁOMUNIEC - BRNO
Zbiórka uczestników o godzinie 05.45 w miejscu wyznaczonym przez organizatora. Odjazd autokaru w kierunku granicy w polsko – czeskiej. Przyjazd do Bazyliki Nawiedzenia Najświętszej Marii Panny na Świętym Wzgórzu. Bazylika została wybudowana w miejscu, w którym jak głosi legenda ukazała się Matka Boska. Św. papież Jan Paweł II podczas swojej wizyty w Czechach nadał jej rangę bazyliki mniejszej. Następnie przejazd do Ołomuńca, zwiedzanie zabytkowej starówki, wpisanej na światową listę UNESCO, kolumna morowa, w której wnętrzu znajduje się kaplica, wspaniała katedra czy barokowe fontanny to tylko niektóre perełki dawnej stolicy Moraw. Przejazd do hotelu, obiadokolacja, nocleg

DZIEŃ 2  BRNO – VELEHRAD - RAJHRAD
Po śniadaniu przejazd do Morawskiego Betlejem – kolebki chrześcijaństwa Słowian Velehradu. W 2013 roku minęło 1150 lat od przybycia tu Cyryla i Metodego. Klasztor z XIII w i Bazylika Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny i św. Cyryla i Metodego to najważniejsze zabytki tego miejsca. Następnie przejazd do Rajhradu, gdzie znajduje się klasztor benedyktynów i wspaniałe Muzeum Piśmiennictwa na Morawach. W bibliotece muzealnej znajduje się ponad 20000 tys. ksiąg oprawionych w skórę i spiętych klamrami. Przejazd do Brna, spacer po starówce, zwiedzanie m.in. katedry św. Piotra i Pawła oraz zamku Spielberg. Powrót do hotelu, obiadokolacja, nocleg.  obiadokolacja, nocleg.

DZIEŃ 3  TREBIC – PRIBRAM - PRAGA
Po śniadaniu przejazd do Trebic, spacer po zabytkowym mieście, którego najcenniejszym zabytkiem jest Bazylika św. Prokopa, wybudowana w miejscu  dawnego klasztoru benedyktynów. Romańską Kryptę z gotyckim sklepieniem podtrzymuje 50 kolumn o różnych kapitelach. Następnie przejazd do Pribram , miasteczka położonego u stóp Świętej Góry / Svata Hora/, określanej mianem ,, duchowego serca Czech”. Od wieków cudowna Figurka Maryi przyciąga rzesze pielgrzymów z całego świata. Przejazd do hotelu w okolicach Pragi, obiadokolacja, nocleg.

DZIEŃ 4  PRAGA
Po śniadaniu przejazd do Pragi, zwiedzanie m.in. Hradczan z katedra św. wita, Bazyliki Wniebowzięcia Najświętszej Mari Panny, bazyliki i klasztoru św. Jerzego, pałacu królewskiego, następnie Mała Strana z kościołem św. Mikołaja, Most Karola, starówka z Ratuszem, Rynkiem Staromiejskim, baszta Prochową, Uniwersytetem Karola i pałacem Wacława. Powrót do hotelu, obiadokolacja, nocleg. 

DZIEŃ 5 KUTNA HORA – HRADEC KRALOWE
Po śniadaniu przejazd do Kutnej Hory, zwiedzanie kościoła św. Barbary, którego budowę rozpoczęto w 1388 r, a zakończono w 1558. Jest to najważniejszy zabytek miasta wpisany na światową listę dziedzictwa UNESCO. Następnie przejazd do Hradec Kralove, zwiedzanie zabytkowej części miasta, z gotycka katedra św. Ducha, we wnętrzu której znajduje się najstarsza w Czechach cynowa chrzcielnica oraz przepiękny ołtarz barokowy. Kaplica św. Klemensa, synagoga, zabytkowe domy, pomniki i fontanny to skarby tego miasta, które każdy powinien zobaczyć. Przejazd na obiadokolacje i nocleg w okolicach Kudowy.

DZIEŃ 6  CZERMNA – WAMBIERZYCE - WARSZAWA
Po śniadaniu przejazd do Kaplicy Czaszek w Czermnej, jedynego takiego zabytku sakralnego na świecie. Następnie Wambierzyce, zwiedzanie sanktuarium Matki Boskiej Wambierzyckiej Królowej Rodzin. Sanktuarium stoi w miejscu , w którym w 1218 roku umieszczono drewniana figurkę Matki Boskiej, a ociemniały Jan z Rzeszowa modląc się odzyskał wzrok. Powrót do Warszawy w godzinach wieczornych.

TERMIN do uzgodnienia

CENA kalkulowana indywidualnie dla grupy

Cena zawiera:

- transport: autokar z barkiem kawowym, video, wc, uchylne siedzenia
- zakwaterowanie: 5 noclegów w hotelach 2/3* pokoje 2, 3 osobowe z łazienkami
- wyżywienie: 5 śniadań i 5 obiadokolacji,
- ubezpieczenie AXA    NNW 2000 euro, KL 10000 euro, bagaż 200 euro
- opiekę licencjonowanego pilota.
- opiekę duchową księdza
- opłatę klimatyczną
- podatek VAT

Cena nie zawiera:

- usług przewodników lokalnych i biletów wstępu
- dobrowolnego ubezpieczenia od kosztów rezygnacji + 2,8% ceny imprezy
- ubezpieczenia od chorób przewlekłych 3 euro za dzień
- dopłata do pokoju 1 osobowego – 350 zł

Uwagi:

- osoby podróżujące samotnie mogą być- w miarę  możliwości- zakwaterowane w pokoju 2, 3- osobowym:
- obiadokolacja składa się z dwóch dań gorących i deseru (napoje płatne są dodatkowo);
- program jest ramowy i może ulec zmianie, kolejność zwiedzania w zależności od warunków atmosferycznych i godzin otwarcia obiektów.
- kolejność zajmowania miejsc w autokarze po dokonaniu pełnej wpłaty

LokalizacjaNapisz do nas

 

Formularz kontaktowy


Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celu udzielenia odpowiedzi na zadane w formularzu kontaktowym pytanie.
Oświadczam, ze zapoznałem/zapoznałam się z polityką prywatności.

Formularz rezerwacji


Informacje ogólne:
Termin:
Impreza:
Transport:
Miejsce wsiadania:
Zakwaterowanie:
Wyżywienie:
Ubezpieczenie:
Ilość osób:
Uwagi:
Pierwszy uczestnik imprezy - osoba rejestyjąca:
Imię:
Nazwisko:
Adres:
Telefon:
Data urodzenia:
Adres eMail:
DOPŁATA (dowolnie):
- brak
- od kosztów rezygnacji 2,80% ceny imprezy
- od kosztów rezygnacji + choroby przewlekłe z wyłączeniem amatorskich i zawodowych sportów letnich i zimowych 8,40% ceny imprezy
Ubezpieczenie dodatkowe: (dowolnie):
- brak
- Europa: 3 euro (kurs 4.4503)/dziennie - choroby przewlekłe z wyłączeniem amatorskich i zawodowych sportów letnich i zimowych
- Świat: 6 euro (kurs 4.4503)/dziennie - choroby przewlekłe z wyłączeniem amatorskich i zawodowych sportów letnich i zimowych
Podsumowanie kosztów:
Cena za osobę:
zł.
Dopłaty:
zł.
Kwota do zapłaty:
zł.
OŚWIADCZENIE:
Na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o usługach turystycznych ( Dz.U. z 2016 r. poz. 187 i 1334 , dalej ,,Ustawa”), znowelizowanych ustawą z dnia 22 lipca 2016 r. o zmianie ustawy o usługach turystycznych oraz ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych ( Dz. U. z 2016 r. poz. 1334), jest zgłoszony do Turystycznego Funduszu Gwarancyjnego i zgodnie z art. 10f ust.1 pkt 1 Ustawy składka na rzecz TFG jest należna z dniem zawarcia umowy o świadczenie usług turystycznych polegających na organizowaniu imprez turystycznych lub umowy w zakresie pośrednictwa na zlecenie klientów w zawieraniu umów o świadczenie usług turystycznych. Składka na TFG jest wliczona w cenę imprezy

OŚWIADCZENIE: Oświadczam, w imieniu własnym oraz uczestników imprezy turystycznej, na rzecz których dokonuje płatności, ze przed zawarciem umowy zapoznałam/Em się z programem imprezy, warunkami Uczestnictwa oraz otrzymałam/em OWU Podróży Kontynenty zatwierdzone uchwałą Zarządu AXA Nr 1/17/12/2015 z dnia 17.12.2015 r wraz z pozostałymi warunkami umowy ubezpieczenia, jakie obowiązywać będą po zawarciu przez Biuro Podróży umowy ubezpieczenia na moja rzecz i na rzecz tych uczestników oraz oświadczam w imieniu własnym i tych uczestników, ze akceptuję te warunki ubezpieczenia. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych oraz danych tych osób podanych we Wniosku o ubezpieczenie przez AXA TUiA S.A zgodnie z przepisami Ustawy o ochronie danych osobowych, w celu zawarcia i wykonania umowy ubezpieczenia na mój rachunek i rachunek ww. osób. Dane te podaje dobrowolnie i przysługuje mi prawo wglądu i modyfikacji danych.
Zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady UE z dnia 27 kwietnia 2016 roku, zwanego w dalszej części Rozporządzeniem, w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE oraz krajowymi aktami prawnymi w tym zakresie. Administratorem podanych danych osobowych jest Api Travel sp.zo.o z siedzibą w Warszawie 02-383 Grójecka 128 lok.13.
Podane dane są zbierane w celu realizacji w/w imprezy turystycznej.
Dane osobowe będą udostępniane odbiorcom danych tylko i wyłącznie w celu i dla potrzeb realizacji imprezy. Każdej osobie przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich poprawienia. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak ich brak uniemożliwia wykonanie umowy polegającej na oferowaniu, organizowaniu i świadczeniu usług turystycznych oraz usług związanych z organizacją wyjazdów. Wykonanie umowy nie jest uzależnione od wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych w celu marketingowym. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania i sprostowania oraz – w zakresie wynikającym z przepisów - do usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przeniesienia, wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania. Przysługuje Pani/Panu również prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego dla przetwarzania danych. Każda zgoda może być wycofana w dowolnym momencie z zastrzeżeniem konieczności przetwarzania niezbędnych danych do końca okresu rozliczeniowego, nie wpływa to na wcześniejszą zgodność z prawem przetwarzania danych.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w zakresie oraz celu zgodnym z niniejszą Umową
Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji handlowych od Api Travel sp.zo.o za pomocą środków komunikacji elektronicznej, w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002r., Nr. 144 poz.1204 ze zmianami)
Wyrażam zgodę na kontakt telefoniczny, na podany przeze mnie numer telefonu, dla celów dla celów marketingu bezpośredniego, w rozumieniu Ustawy z dnia 18 lipca 2004 r.. Prawo telekomunikacyjne (Dz. U.z 2004 r., Nr. 171, poz. 1800 ze zm.)