Oferta specjalna

Białoruś i Rosja 7 dni - Miejsca pamięci

BIAŁORUŚ – ROSJA

Miejsca pamięci

( 7 dni )

Brześć – Katyń – Smoleńsk – Twer – Miednoje – Siergiev Posad -  Moskwa - Carycyno

!!! bez nocnych przejazdów !!!

Wyżywienie HB

        

RAMOWY PROGRAM IMPREZY

DZIEŃ 1  WARSZAWA – BIAŁORUŚ
Zbiórka uczestników ok. godz.05.00 w miejscu wyznaczonym przez organizatora. Przejazd na Białoruś. Zwiedzanie twierdzy w Brześciu, której budowę rozpoczęto w  połowie XIX w. Była więzieniem miejscem kaźni opozycji, znana z obrony wojsk polskich przed hitlerowcami we wrześniu 1939 r.  Zakwaterowanie w hotelu na Białorusi. Obiadokolacja. Nocleg.

DZIEŃ 2 KATYŃ - SMOLEŃSK
Śniadanie. Wyjazd do Katynia, gdzie dopiero 28.07.2000 roku został odsłonięty Polski Cmentarz Wojenny. W kilku zbiorowych mogiłach spoczywa 4412 polskich jeńców z obozu w Kozielsku,  zamordowanych w masowych egzekucjach miedzy 03.04 a 12.05.1940. Następnie przejazd do Smoleńska. Pierwsze wzmianki na temat miasta pochodzą z połowy IX w; krótkie zwiedzanie najciekawszych zabytków. Przejazd na miejsce katastrofy samolotu wiozącego delegację polską na obchody 70. rocznicy zbrodni katyńskiej. Chwila zadumy i refleksji. Przejazd do hotelu na obiadokolację i nocleg .

DZIEŃ 3  TWER - MIEDNOJE
Po śniadaniu przejazd do Tweru, gdzie wiosną 1940 roku w siedzibie NKWD wymordowano 6300 polskich oficerów, żołnierzy, pograniczników, sędziów. Następnie przejazd do Miednoje gdzie w latach 1999-2000 otwarto Polski Cmentarz, na którym są pochowane ofiary zbrodni w Twerze. Przejazd do hotelu na obiadokolację i nocleg.

DZIEŃ  4 SIERGIEV POSAD - MOSKWA                                
Śniadanie. Przejazd do miejscowości Sergiev Posad, nazywanej prawosławna ,, Częstochową”, zwiedzanie Soboru Świętej Trójcy z ikoną Świętej Trójcy oraz Soboru Uspienskiego z grobowcem Borysa Godunowa i jego rodziny. Przejazd do Moskwy   zwiedzania: klasztoru Nowodziewiczego z cmentarzem, na którym pochowani są m.in. P. Czajkowski, W. Majakowski, B. Jelcyn, A. Tupolew; Uniwersytetu Moskiewskiego, Worobiowych Gór, wzgórza, z którego rozciąga się piękny widok na miasto. Przejazd do hotelu, obiadokolacja, nocleg.  

DZIEŃ 5  MOSKWA
Po śniadaniu przejazd do Moskwy, zwiedzanie z przewodnikiem najciekawszych miejsc miasta. Kreml / Car Puszka i Car Kałakoł,/, Plac Czerwony, mauzoleum Lenina, Cerkiew Wasyla Błogosławionego, GUM-u, Cerkwi Chrystusa Zbawiciela. Czas wolny. Powrót do hotelu, obiadokolacja, nocleg.

DZIEŃ 6 MOSKWA/CARYCYNO- BIAŁORUŚ
Śniadanie i wykwaterowanie. Przejazd do Carycyna. Zwiedzanie dawnej posiadłości dynastii Rurykowiczów, Streszniewów, Golicynów i Katarzyny Wielkiej. Przejazd do hotelu w na Białorusi. Obiadokolacja, nocleg.

DZIEŃ 7 BIAŁORUŚ-WARSZAWA
Śniadanie i wykwaterowanie. Przejazd w stronę granicy białorusko-polskiej. Obiad na terenie Polski na koszt własny. Przyjazd do Warszawy w godzinach wieczornych.

 

TERMIN do uzgodnienia

CENA kalkulowana indywidualnie dla grupy

Cena zawiera:

- transport  autokarem (klimatyzacja, barek, video, WC, lodówka),
- opłaty drogowe i parkingowe,                                                                    
- zakwaterowanie: 6 noclegów w hotelach **/*** , pokoje 2/3 osobowe z pełnym węzłem sanitarnym
- wyżywienie:  6 śniadań i 6 obiadokolacji ,
- ubezpieczenie AXA  NNW, KL, bagaż
- opłaty za vouchery
- opieka licencjonowanego pilota
- opieka duchowa księdza
- podatek Vat

Cena nie zawiera:

- kosztu wizy rosyjskiej ok. 300 zł
- koszty wizy białoruskiej ok. 100 zł
- biletów wstępu do zwiedzanych obiektów, przewodników miejscowych innych opłat związanych z realizacja programu. Razem około 80 euro
- dobrowolnego ubezpieczenia od chorób przewlekłych 6 euro dziennie
- ubezpieczenia od kosztów rezygnacji 2,8% ceny

Uwagi:

-Kolejność zwiedzania może ulec zmianie.
-Podczas zwiedzania Moskwy przewidziane jest poruszanie się metrem ze względu na wspaniałą architekturę stacji, które stanowią swoistą atrakcję turystyczną.
-Osoby podróżujące samotnie mogą być w miarę możliwości zakwaterowane w pokoju 2,3 os.
- program jest ramowy, kolejność zwiedzania może ulec zmianie

LokalizacjaNapisz do nas

 

Formularz kontaktowy


Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celu udzielenia odpowiedzi na zadane w formularzu kontaktowym pytanie.
Oświadczam, ze zapoznałem/zapoznałam się z polityką prywatności.

Formularz rezerwacji


Informacje ogólne:
Termin:
Impreza:
Transport:
Miejsce wsiadania:
Zakwaterowanie:
Wyżywienie:
Ubezpieczenie:
Ilość osób:
Uwagi:
Pierwszy uczestnik imprezy - osoba rejestyjąca:
Imię:
Nazwisko:
Adres:
Telefon:
Data urodzenia:
Adres eMail:
DOPŁATA (dowolnie):
- brak
- od kosztów rezygnacji 2,80% ceny imprezy
- od kosztów rezygnacji + choroby przewlekłe z wyłączeniem amatorskich i zawodowych sportów letnich i zimowych 8,40% ceny imprezy
Ubezpieczenie dodatkowe: (dowolnie):
- brak
- Europa: 3 euro (kurs 4.4503)/dziennie - choroby przewlekłe z wyłączeniem amatorskich i zawodowych sportów letnich i zimowych
- Świat: 6 euro (kurs 4.4503)/dziennie - choroby przewlekłe z wyłączeniem amatorskich i zawodowych sportów letnich i zimowych
Podsumowanie kosztów:
Cena za osobę:
zł.
Dopłaty:
zł.
Kwota do zapłaty:
zł.
OŚWIADCZENIE:
Na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o usługach turystycznych ( Dz.U. z 2016 r. poz. 187 i 1334 , dalej ,,Ustawa”), znowelizowanych ustawą z dnia 22 lipca 2016 r. o zmianie ustawy o usługach turystycznych oraz ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych ( Dz. U. z 2016 r. poz. 1334), jest zgłoszony do Turystycznego Funduszu Gwarancyjnego i zgodnie z art. 10f ust.1 pkt 1 Ustawy składka na rzecz TFG jest należna z dniem zawarcia umowy o świadczenie usług turystycznych polegających na organizowaniu imprez turystycznych lub umowy w zakresie pośrednictwa na zlecenie klientów w zawieraniu umów o świadczenie usług turystycznych. Składka na TFG jest wliczona w cenę imprezy

OŚWIADCZENIE: Oświadczam, w imieniu własnym oraz uczestników imprezy turystycznej, na rzecz których dokonuje płatności, ze przed zawarciem umowy zapoznałam/Em się z programem imprezy, warunkami Uczestnictwa oraz otrzymałam/em OWU Podróży Kontynenty zatwierdzone uchwałą Zarządu AXA Nr 1/17/12/2015 z dnia 17.12.2015 r wraz z pozostałymi warunkami umowy ubezpieczenia, jakie obowiązywać będą po zawarciu przez Biuro Podróży umowy ubezpieczenia na moja rzecz i na rzecz tych uczestników oraz oświadczam w imieniu własnym i tych uczestników, ze akceptuję te warunki ubezpieczenia. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych oraz danych tych osób podanych we Wniosku o ubezpieczenie przez AXA TUiA S.A zgodnie z przepisami Ustawy o ochronie danych osobowych, w celu zawarcia i wykonania umowy ubezpieczenia na mój rachunek i rachunek ww. osób. Dane te podaje dobrowolnie i przysługuje mi prawo wglądu i modyfikacji danych.
Zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady UE z dnia 27 kwietnia 2016 roku, zwanego w dalszej części Rozporządzeniem, w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE oraz krajowymi aktami prawnymi w tym zakresie. Administratorem podanych danych osobowych jest Api Travel sp.zo.o z siedzibą w Warszawie 02-383 Grójecka 128 lok.13.
Podane dane są zbierane w celu realizacji w/w imprezy turystycznej.
Dane osobowe będą udostępniane odbiorcom danych tylko i wyłącznie w celu i dla potrzeb realizacji imprezy. Każdej osobie przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich poprawienia. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak ich brak uniemożliwia wykonanie umowy polegającej na oferowaniu, organizowaniu i świadczeniu usług turystycznych oraz usług związanych z organizacją wyjazdów. Wykonanie umowy nie jest uzależnione od wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych w celu marketingowym. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania i sprostowania oraz – w zakresie wynikającym z przepisów - do usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przeniesienia, wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania. Przysługuje Pani/Panu również prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego dla przetwarzania danych. Każda zgoda może być wycofana w dowolnym momencie z zastrzeżeniem konieczności przetwarzania niezbędnych danych do końca okresu rozliczeniowego, nie wpływa to na wcześniejszą zgodność z prawem przetwarzania danych.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w zakresie oraz celu zgodnym z niniejszą Umową
Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji handlowych od Api Travel sp.zo.o za pomocą środków komunikacji elektronicznej, w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002r., Nr. 144 poz.1204 ze zmianami)
Wyrażam zgodę na kontakt telefoniczny, na podany przeze mnie numer telefonu, dla celów dla celów marketingu bezpośredniego, w rozumieniu Ustawy z dnia 18 lipca 2004 r.. Prawo telekomunikacyjne (Dz. U.z 2004 r., Nr. 171, poz. 1800 ze zm.)