Oferta specjalna

Białoruś i Rosja 12 dni

BIAŁORUŚ – ROSJA

( 12 dni )

Brześć – Mińsk – Orsza – Katyń – Smoleńsk – Moskwa – Miednoje – Ostaszków – Nowogród Wielki – Petersburg – Tallin – Ryga – Wilno – Ponary

!!! bez nocnych przejazdów !!!

Wyżywienie HB

RAMOWY PROGRAM IMPREZY

DZIEŃ  1 WARSZAWA – BARANOWICZE
Zbiórka uczestników o godzinie 05.00 w miejscu ustalonym przez Organizatora. Wyjazd w kierunku granicy z Białorusią, przekroczenie granicy w Brześciu. Zwiedzanie twierdzy Brzeskiej zbudowanej w latach 1833-1842, która służyła nie tylko do celów obronnych, ale także jako więzienie i miejsce kaźni dla opozycji. Od 17.09.1939 do 22.06.1941 stanowiła granicę między Rosja i Trzecią Rzeszą. Przejazd w okolice Baranowicz, obiadokolacja i nocleg w hotelu .

DZIEŃ  2 BARANOWICZE – MIŃSK - ORSZA
Po śniadaniu przejazd do Mińska zwiedzanie m.in. archikatedry jezuickiej Najświętszej Marii Panny, katedry Św. Ducha, Cmentarza Kalwaryjskiego, kościoła św. św. Szymona i Heleny zwanego ,, czerwonym kościołem”, Ślepianki, Biblioteki Narodowej oraz Wyspy Łez. Czas wolny. Przejazd do Orszy, krótkie zwiedzanie miasta, którego historia sięga wczesnego średniowiecza. Przejazd do hotelu, obiadokolacja, nocleg.

DZIEŃ  3 KATYŃ – SMOLEŃSK - MOSKWA
Śniadanie. Wyjazd do Katynia, gdzie dopiero 28.07.2000 roku został odsłonięty Polski Cmentarz Wojenny. W kilku zbiorowych mogiłach spoczywa 4412 polskich jeńców z obozu w Kozielsku,  zamordowanych w masowych egzekucjach miedzy 03.04 a 12.05.1940. Następnie przejazd do Smoleńska. Pierwsze wzmianki na temat miasta pochodzą z połowy IX w; krótkie zwiedzanie najciekawszych zabytków. Przejazd na miejsce katastrofy samolotu wiozącego delegację polską na obchody 70 rocznicy zbrodni katyńskiej. Chwila zadumy i refleksji. Przejazd do hotelu na obiadokolacje i nocleg w okolicach Moskwy.

DZIEŃ  4 MOSKWA
Po śniadaniu przejazd do Moskwy, zwiedzanie z przewodnikiem najciekawszych miejsc miasta. Kreml / Car Puszka i Car Kałakoł,/, Plac Czerwony, mauzoleum Lenina, Cerkiew Wasyla Błogosławionego, GUM. Cmentarz Nowodziewiczy, Sobór Smoleński, Cerkiew Uspieńska, Wzgórza Worobiowe - najwyżej położony punkt w Moskwie ze wspaniałym widokiem na miasto. Na wzgórzu znajduje się Uniwersytet Moskiewski. Czas wolny. Powrót do hotelu, obiadokolacja, nocleg.

DZIEŃ  5 MIEDNOJE - OSTASZKÓW
Po śniadaniu przejazd do Twer gdzie wiosną 1940 roku w siedzibie NKWD wymordowano 6300 polskich oficerów, żołnierzy, pograniczników, sędziów. Następnie przejazd do Miednoje gdzie w latach 1999-2000 otwarto Polski Cmentarz, na którym są pochowane ofiary zbrodni w Twerze. Następnie przejazd przez Ostaszków do Nikoła-Pustyń monastyru leżącego na wyspie Stołobnij na jeziorze Seliger, gdzie mieścił się obóz dla polskich jeńców wojennych, z którego 1940 roku byli wywożeni i mordowni przez NKWD. Przejazd na obiadokolację i nocleg.

DZIEŃ 6 NOWOGRÓD WIELKI – CARSKIE SIOŁO - PETERSBURG
Po śniadaniu przejazd do Nowogrodu Wielkiego, zwiedzanie Kremla i Soboru Św. Zofii. Następnie przejazd do Carskiego Sioła zwiedzanie z przewodnikiem Pałacu, Bursztynowej Komnaty i ogrodów. Przejazd do hotelu na obiadokolacje i nocleg.

DZIEŃ  7 SANKT PETERSBURG
Śniadanie, zwiedzanie z przewodnikiem miejscowym Sankt Petersburga m.in. Pałacu Zimowego, twierdzy Pietropawłowskiej, Katedry Piotra i Pawła, Newskiego Prospektu oraz symboli miasta -Krążownika Aurora i Miedzianego Jeźdźca. Powrót do hotelu, obiadokolacja, nocleg. Dla chętnych wieczorem po kolacji przejażdżka po Newie i kanałach / dodatkowo płatna/.

DZIEŃ  8 PETERHOF - TALLIN
Śniadanie. Przejazd do Peterhofu wspaniałego pałacu wybudowanego dla Piotra I w latach 1714-1721. Na szczególną uwagę zasługuje wspaniały park w stylu francuskim i angielskim, przedzielony Wielka kaskadą z 37 posagami, 64 fontannami i 142 wodotryskami. Następnie przejazd do Tallina, zakwaterowanie, obiadokolacja, nocleg.

DZIEŃ  9 TALLIN - RYGA
Śniadanie. Zwiedzanie z przewodnikiem miejscowym stolicy Estonii, m.in. Wzgórze Toompea, na którym znajduje się gotycka katedra najświętszej Marii Panny oraz fortyfikacje z XII i XIV wieku. Następnie zwiedzanie starówki wpisanej w 2002 roku na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO m.in. kościół św. Mikołaja, kościół św. św. Piotra i Pawła, wieża gotycka, ratusz, baszty i bramy / Gruba Małgorzata i Brama Morska/. Czas wolny. Przejazd do Rygi, obiadokolacja, nocleg..

DZIEŃ  10 RYGA – SZAWLE - WILNO
Śniadanie. Zwiedzanie Rygi z przewodnikiem m.in. Katedra Św. Jakuba, Sobór Narodzenia pańskiego / największa prawosławna cerkiew w krajach nadbałtyckich /, zamek – obecna siedziba prezydenta, Ratusz, fragmenty murów obronnych, Mała i Wielka Gildia, Trzej Bracia, Dom bractwa Czarnogłowych. Czas wolny. Przejazd do Szawli, miejsca gdzie na wzgórzu znajduje się kilkadziesiąt tysięcy krzyży, stawianych przez wiernych w różnych intencjach. Następnie przejazd do Wilna, obiadokolacja i nocleg.

DZIEŃ  11 WILNO
Po śniadaniu zwiedzanie z przewodnikiem m.in. Cmentarza na Rossie, Ostrej Bramy, katedry, Uniwersytetu, kościoła św. Piotra i Pawła na Antokolu, wzgórza krzyży. Czas wolny, powrót do hotelu, obiadokolacja, nocleg.

DZIEŃ  12 PONARY-WARSZAWA
Po śniadaniu przejazd do Ponar zwanych,, Wileńską Golgotą’, w tamtejszych lasach w latach 1941-1944 zamordowano około 100 tysięcy osób. Powrót do Warszawy w godzinach wieczornych.

 

TERMIN  do uzgodnienia

CENA kalkulowana indywidualnie dla grupy

Cena zawiera:

- transport autokarem  (klimatyzacja, video, WC, barek, uchylne siedzenia).
- opłaty drogowe i parkingowe
- zakwaterowanie i wyżywienie dla 2 kierowców
- 11 noclegów, hotele **/*** , pokoje 2, 3 osobowe z łazienkami
- 11 śniadań i 11 gorących obiadokolacji w hotelach,
- ubezpieczenie AXA / NNW 2000 euro, KL 10000 euro, Bagaż 200 euro/
- opiekę licencjonowanego pilota B.P. Api Travel.
-  opiekę duchową księdza
- opłaty klimatyczne
- podatek   VAT

Cena nie zawiera:

-Dopłaty do pokoju 1 osobowego 900 zł /na potwierdzenie/
-Biletów wstępu do zwiedzanych obiektów oraz usług miejscowych przewodników ok. 150 euro
-Opłaty za wizę białoruską ok. 100 zł
-Opłaty za wizę rosyjską ok.300 zł
-Ubezpieczenia od kosztów rezygnacji +2,8%
-Ubezpieczenia od chorób przewlekłych /3 euro za dzień/

Uwagi:

-Napoje do obiadokolacji płatne dodatkowo.
-Program jest ramowy, kolejność zwiedzania może ulec zmianie.

LokalizacjaNapisz do nas

 

Formularz kontaktowy


Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celu udzielenia odpowiedzi na zadane w formularzu kontaktowym pytanie.
Oświadczam, ze zapoznałem/zapoznałam się z polityką prywatności.

Formularz rezerwacji


Informacje ogólne:
Termin:
Impreza:
Transport:
Miejsce wsiadania:
Zakwaterowanie:
Wyżywienie:
Ubezpieczenie:
Ilość osób:
Uwagi:
Pierwszy uczestnik imprezy - osoba rejestyjąca:
Imię:
Nazwisko:
Adres:
Telefon:
Data urodzenia:
Adres eMail:
DOPŁATA (dowolnie):
- brak
- od kosztów rezygnacji 2,80% ceny imprezy
- od kosztów rezygnacji + choroby przewlekłe z wyłączeniem amatorskich i zawodowych sportów letnich i zimowych 8,40% ceny imprezy
Ubezpieczenie dodatkowe: (dowolnie):
- brak
- Europa: 3 euro (kurs 4.4503)/dziennie - choroby przewlekłe z wyłączeniem amatorskich i zawodowych sportów letnich i zimowych
- Świat: 6 euro (kurs 4.4503)/dziennie - choroby przewlekłe z wyłączeniem amatorskich i zawodowych sportów letnich i zimowych
Podsumowanie kosztów:
Cena za osobę:
zł.
Dopłaty:
zł.
Kwota do zapłaty:
zł.
OŚWIADCZENIE:
Na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o usługach turystycznych ( Dz.U. z 2016 r. poz. 187 i 1334 , dalej ,,Ustawa”), znowelizowanych ustawą z dnia 22 lipca 2016 r. o zmianie ustawy o usługach turystycznych oraz ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych ( Dz. U. z 2016 r. poz. 1334), jest zgłoszony do Turystycznego Funduszu Gwarancyjnego i zgodnie z art. 10f ust.1 pkt 1 Ustawy składka na rzecz TFG jest należna z dniem zawarcia umowy o świadczenie usług turystycznych polegających na organizowaniu imprez turystycznych lub umowy w zakresie pośrednictwa na zlecenie klientów w zawieraniu umów o świadczenie usług turystycznych. Składka na TFG jest wliczona w cenę imprezy

OŚWIADCZENIE: Oświadczam, w imieniu własnym oraz uczestników imprezy turystycznej, na rzecz których dokonuje płatności, ze przed zawarciem umowy zapoznałam/Em się z programem imprezy, warunkami Uczestnictwa oraz otrzymałam/em OWU Podróży Kontynenty zatwierdzone uchwałą Zarządu AXA Nr 1/17/12/2015 z dnia 17.12.2015 r wraz z pozostałymi warunkami umowy ubezpieczenia, jakie obowiązywać będą po zawarciu przez Biuro Podróży umowy ubezpieczenia na moja rzecz i na rzecz tych uczestników oraz oświadczam w imieniu własnym i tych uczestników, ze akceptuję te warunki ubezpieczenia. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych oraz danych tych osób podanych we Wniosku o ubezpieczenie przez AXA TUiA S.A zgodnie z przepisami Ustawy o ochronie danych osobowych, w celu zawarcia i wykonania umowy ubezpieczenia na mój rachunek i rachunek ww. osób. Dane te podaje dobrowolnie i przysługuje mi prawo wglądu i modyfikacji danych.
Zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady UE z dnia 27 kwietnia 2016 roku, zwanego w dalszej części Rozporządzeniem, w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE oraz krajowymi aktami prawnymi w tym zakresie. Administratorem podanych danych osobowych jest Api Travel sp.zo.o z siedzibą w Warszawie 02-383 Grójecka 128 lok.13.
Podane dane są zbierane w celu realizacji w/w imprezy turystycznej.
Dane osobowe będą udostępniane odbiorcom danych tylko i wyłącznie w celu i dla potrzeb realizacji imprezy. Każdej osobie przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich poprawienia. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak ich brak uniemożliwia wykonanie umowy polegającej na oferowaniu, organizowaniu i świadczeniu usług turystycznych oraz usług związanych z organizacją wyjazdów. Wykonanie umowy nie jest uzależnione od wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych w celu marketingowym. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania i sprostowania oraz – w zakresie wynikającym z przepisów - do usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przeniesienia, wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania. Przysługuje Pani/Panu również prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego dla przetwarzania danych. Każda zgoda może być wycofana w dowolnym momencie z zastrzeżeniem konieczności przetwarzania niezbędnych danych do końca okresu rozliczeniowego, nie wpływa to na wcześniejszą zgodność z prawem przetwarzania danych.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w zakresie oraz celu zgodnym z niniejszą Umową
Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji handlowych od Api Travel sp.zo.o za pomocą środków komunikacji elektronicznej, w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002r., Nr. 144 poz.1204 ze zmianami)
Wyrażam zgodę na kontakt telefoniczny, na podany przeze mnie numer telefonu, dla celów dla celów marketingu bezpośredniego, w rozumieniu Ustawy z dnia 18 lipca 2004 r.. Prawo telekomunikacyjne (Dz. U.z 2004 r., Nr. 171, poz. 1800 ze zm.)